การเรียกดูประเภทต่างๆ

WordPad

WordPad เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับการประมวลผลคำพื้นฐานและผ่านการพัฒนามาเรื่อยๆ ใน Windows 7 จะมี Ribbon ใหม่ซึ่งเป็นแถบที่ตัดผ่านด้านบนของหน้าต่างเพื่อแสดงให้รู้ว่าโปรแกรมสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยมีการแสดงตัวเลือกไว้ด้านนอกแทนที่จะแสดงในเมนู

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกรูปแบบเพิ่มขึ้น เช่น การเน้น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การแบ่งบรรทัด และสีใหม่ต่างๆ พร้อมด้วยการแทรกรูปภาพและการย่อ/ขยาย ทำให้ WordPad เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจ

รูปภาพของ WordPad
ตรวจสอบความสามารถของ WordPad

เรียนรู้วิธีการ