วิทยุใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม คุณสามารถเล่นวิทยุ FM ใน Windows Media Center ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาสถานีวิทยุและเล่นสถานีเหล่านั้น ให้ดูที่ การฟังวิทยุใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นวิทยุ FM ใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการเล่นวิทยุ FM ใน Media Center

คุณจะต้องใช้เครื่องรับสัญญาณ FM ที่เชื่อมต่อกับหรือติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเสาอากาศที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณดังกล่าวเพื่อรับสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ FM จะคล้ายกันมากกับเครื่องรับสัญญาณทีวี จริงๆ แล้ว การ์ดรับสัญญาณทีวีส่วนใหญ่จะมีเครื่องรับสัญญาณ FM ติดตั้งอยู่แล้วในตัว

เหตุใดวิทยุ FM ของฉันจึงไม่เล่น

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • Media Center ถูกปรับไปยังคลื่นความถี่ที่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีสัญญาณอ่อน

 • เสาอากาศของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณเข้าที่ถูกต้องบนเครื่องรับสัญญาณ หรือมีบางสิ่งกีดขวางสัญญาณจากเสาอากาศอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศของคุณเชื่อมต่อกับช่องต่อสัญญาณเข้าสำหรับวิทยุ FM (ปกติจะมีป้ายชื่อ "FM" อยู่ที่อุปกรณ์) และวางอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรับสัญญาณผ่านอากาศได้

 • เครื่องรับสัญญาณของคุณยังไม่ได้รับการตั้งค่าใน Media Center เมื่อต้องการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่า Windows Media Center จากนั้นคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

  2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณของคุณ ตัวเลือกวิทยุควรปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากที่ตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณแล้ว

 • โปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์เครื่องรับสัญญาณของคุณอาจยังไม่ได้ติดตั้งหรือไม่ใช่รุ่นล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

เหตุใดวิทยุ FM จึงหยุดเล่นโดยไม่คาดคิด

สาเหตุอาจเกิดจากจำเป็นต้องใช้เครื่องรับสัญญาณนั้นในการบันทึกรายการทีวี เครื่องรับสัญญาณ FM ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรับสัญญาณทีวีด้วย และฮาร์ดแวร์สามารถจัดการกับสัญญาณได้เพียงครั้งละหนึ่งสัญญาณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังฟังวิทยุ FM อยู่และจำเป็นต้องใช้เครื่องรับสัญญาณทีวีสำหรับการบันทึกที่จัดกำหนดการไว้ เครื่องรับสัญญาณนั้นจะหยุดสัญญาณ FM และสลับไปยังสัญญาณทีวี

ถ้าคุณมี Media Center Extender เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ผู้อื่นในห้องอื่นอาจต้องปรับสัญญาณไปยังรายการทีวีหรือสถานีวิทยุ FM บน Media Center Extender นั้น

เหตุใดการกรอไปข้างหรือการกรอกลับจึงไม่ทำงานเมื่อฉันเล่นวิทยุ FM

Media Center ไม่สนับสนุนการกรอไปข้างหน้าหรือการกรอกลับเมื่อเล่นวิทยุ FM คุณสามารถคลิกปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' เพื่อย้อนกลับไปสองสามวินาที และปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าได้

เหตุใดฉันจึงมองไม่เห็นตัวเลือกในการเล่นวิทยุ FM บนหน้าจอเริ่มต้น

ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณที่สนับสนุนวิทยุ FM เมื่อเร็วๆ นี้ Media Center อาจไม่ทราบว่ามีเครื่องรับสัญญาณอยู่ คุณจะต้องตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณนั้นก่อนตัวเลือกสำหรับการเล่นวิทยุ FM จึงจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้น

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่า Windows Media Center จากนั้นคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

 2. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณของคุณ ตัวเลือกวิทยุควรปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากที่ตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณแล้ว

ฉันจะค้นหาสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตใน Media Center ได้จากที่ใด

คุณจะพบบริการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานในส่วน Extras

เมื่อต้องการดูรายการบริการเพลงบนอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน

 • บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ Extras คลิก สำรวจ แล้วคลิก เพลงและวิทยุ (บางบริการดังกล่าวจะต้องมีการสมัครใช้งาน)