การกู้คืนแฟ้มที่สูญหายหรือถูกลบ

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณได้ปรับเปลี่ยนหรือลบแฟ้มโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง (ถ้าคุณใช้ Windows Backup อยู่) หรือคุณพยายามที่จะคืนค่าแฟ้มจาก รุ่นก่อนหน้า ก็ได้ รุ่นก่อนหน้าคือสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ Windows บันทึกโดยอัตโนมัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่า บางครั้งเรียกรุ่นก่อนหน้าว่า Shadow Copy

แสดงทั้งหมด

การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสื่อหรือไดรฟ์ที่มีการบันทึกสำเนาสำรองของคุณนั้นพร้อมใช้งาน จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง (1:08)

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก คืนค่าแฟ้มของฉัน แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

การคืนค่าแฟ้มจากรุ่นก่อนหน้า

คุณสามารถคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกลบ หรือคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังสถานะก่อนหน้าได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้ว (1:04)

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบ

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่เคยมีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าว จากนั้นคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า ถ้าโฟลเดอร์อยู่ที่ระดับบนสุดของไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น C:\ ให้คลิกขวาที่ไดรฟ์ แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า

  คุณจะเห็นรายการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่พร้อมใช้งาน รายการจะมีแฟ้มที่บันทึกไว้บนสำเนาสำรอง (ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Backup เพื่อสำรองแฟ้มของคุณ) รวมทั้งจุดคืนค่า ถ้าทั้งสองชนิดนี้พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีอยู่ในไลบรารี ให้คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ดังกล่าวแทนที่จะเป็นในไลบรารี ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคืนค่ารูปภาพของรุ่นก่อนหน้าที่มีอยู่ใน 'ไลบรารีรูปภาพ' แต่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ รูปภาพของฉัน ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ รูปภาพของฉัน แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

  รูปภาพของแท็บ 'รุ่นก่อนหน้า'
  แท็บ 'รุ่นก่อนหน้า' ที่แสดงแฟ้มรุ่นก่อนหน้าบางแฟ้ม
 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่มีแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่า (ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มๆ หนึ่งถูกลบในวันนี้ ให้เลือกโฟลเดอร์รุ่นของเมื่อวานนี้ซึ่งมีแฟ้มนั้นอยู่)

 4. ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น เดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์อื่นของคุณ

  แฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นนั้นจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณจำชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ถูกต้องไม่ได้ คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการพิมพ์บางส่วนของชื่อในกล่องค้นหาใน 'ไลบรารีเอกสาร'

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังสถานะก่อนหน้า (0:54)

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังสถานะก่อนหน้า

 1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คืนค่ารุ่นก่อนหน้า

  คุณจะเห็นรายการของแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าที่พร้อมใช้งาน รายการจะมีแฟ้มที่บันทึกไว้บนสำเนาสำรอง (ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Backup เพื่อสำรองแฟ้มของคุณ) รวมทั้งจุดคืนค่า ถ้าทั้งสองชนิดนี้พร้อมใช้งาน

  รูปภาพของแท็บ 'รุ่นก่อนหน้า'
  แท็บ 'รุ่นก่อนหน้า' ที่แสดงแฟ้มรุ่นก่อนหน้าบางแฟ้ม
 2. ก่อนที่จะคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้า ให้เลือกรุ่นก่อนหน้า แล้วคลิก เปิด เพื่อดูให้แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถเปิดหรือคัดลอกแฟ้มรุ่นก่อนหน้าที่สร้างโดย Windows Backup แต่คุณสามารถที่จะคืนค่าแฟ้มเหล่านั้นได้

 3. เมื่อต้องการคืนค่ารุ่นก่อนหน้า ให้เลือกรุ่นก่อนหน้า แล้วคลิก คืนค่า

  คำเตือน

  • แฟ้มหรือโฟลเดอร์จะแทนที่รุ่นปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่สามารถเลิกการแทนที่ได้

  หมายเหตุ

  • ถ้าปุ่ม 'คืนค่า' ไม่พร้อมใช้งาน คุณจะไม่สามารถคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์รุ่นก่อนหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมได้ คุณอาจสามารถเปิดหรือบันทึกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นในตำแหน่งที่ตั้งอื่น