การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

โทรสารและการสแกนของ Windows สามารถสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการเชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งสแกนเนอร์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารหรือภาพถ่าย (1:29)

เมื่อต้องการสแกนเอกสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและเปิดอยู่

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. คลิก สแกน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างการสแกน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสแกน ให้คลิกรายการ โพรไฟล์ แล้วเลือก เอกสาร การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสแกนเอกสารซึ่งคุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้ จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อต้องการดูลักษณะเอกสารของคุณที่ปรากฏเมื่อสแกนเสร็จแล้ว ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

 6. คลิก สแกน

เมื่อต้องการสแกนรูปภาพด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและเปิดอยู่

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
 2. คลิก สแกน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างการสแกน

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสแกน ให้คลิกรายการ โพรไฟล์ แล้วคลิก ภาพถ่าย การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสแกนภาพถ่ายซึ่งคุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้จะแสดงโดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อต้องการดูลักษณะภาพถ่ายที่ปรากฏเมื่อสแกนเสร็จแล้ว ให้คลิก แสดงตัวอย่าง ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการสแกนของคุณ แล้วแสดงตัวอย่างรูปนั้นอีกครั้ง

 6. คลิก สแกน

หมายเหตุ

 • คุณสามารถครอบตัดรูปก่อนสแกนรูปได้ด้วยการคลิก แสดงตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ สร้างการสแกน ในพื้นที่แสดงตัวอย่าง ให้ลากที่จับของเครื่องมือการครอบตัดเพื่อปรับขนาดรูป

 • สแกนเนอร์บางเครื่องสามารถบันทึกเอกสารแต่ละชุดหรือรูปภาพแต่ละรูปที่วางอยู่บนแท่นของสแกนเนอร์เป็นแฟ้มแยกต่างหากได้ ถ้าสแกนเนอร์ของคุณมีความสามารถดังกล่าว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวอย่างหรือสแกนรูปเป็นแฟ้มแยกต่างหาก ถ้าสแกนเนอร์ของคุณไม่มีความสามารถดังกล่าว ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้

 • เอกสารและภาพถ่ายที่สแกนจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ภายใต้ 'เอกสารที่สแกน' ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ 'เอกสารที่สแกน' ชื่อโฟลเดอร์จะไม่ปรากฏในมุมมองการสแกนจนกว่าคุณจะปิดและเปิดโทรสารและการสแกนของ Windows ขึ้นใหม่ หรือยุบแล้วขยายรายการโฟลเดอร์

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มเริ่มต้นสำหรับเอกสารหรือภาพถ่ายที่สแกน ให้คลิกขวาที่ชื่อแฟ้มในมุมมองการสแกน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 • เมื่อต้องการจัดระเบียบเอกสารหรือภาพถ่ายที่สแกน ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ สแกน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วคลิก สร้างโฟลเดอร์ เมื่อต้องการย้ายเอกสารหรือภาพถ่ายที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่เอกสาร แล้วคลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกปลายทาง

 • คุณสามารถส่งต่อเอกสารที่สแกนไปยังที่อยู่อีเมลหรือโฟลเดอร์เครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการส่งต่อ ให้คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก สแกนการกำหนดเส้นทาง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วใส่รายละเอียด จากนั้นคลิก บันทึก