การค้นหาด้วยแถบที่อยู่ของ Internet Explorer 9

คุณสามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงจากแถบที่อยู่ของ Windows Internet Explorer 9 และเลือกโปรแกรมค้นหาที่คุณต้องการใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถให้โปรแกรมค้นหาเสนอแนะคำที่ใช้ค้นหาหรือผลลัพธ์การค้นหาในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ได้ด้วย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาด้วยแถบที่อยู่ของ Internet Explorer 9 (0:45)

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยแถบที่อยู่

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. พิมพ์คำหรือวลีในแถบที่อยู่ เลือกไอคอนผู้ให้บริการการค้นหาที่ด้านล่างของแถบที่อยู่ที่เพิ่มขึ้นมา แล้วกด Enter

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณกำลังทำการค้นหาภายในองค์การที่ใช้อินทราเน็ต ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาที่ตรงกับที่อยู่เว็บของเว็บเพจ และแถบแจ้งเตือนจะสอบถามคุณว่าต้องการจะเยี่ยมชมเว็บเพจดังกล่าวหรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อไปยังเว็บเพจดังกล่าวได้โดยตรงเมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาเดิมนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม แสดงการทำให้แถบที่อยู่สมบูรณ์อัตโนมัติ แล้วคลิก เพิ่ม ที่มุมล่างขวาของแถบที่อยู่

 3. ในแกลเลอรี Add-on ให้เลือกผู้ให้บริการการค้นหา แล้วคลิก เพิ่มใน Internet Explorer

 4. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา คุณสามารถเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ผู้ให้บริการการค้นหาโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้เป็นผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน

  • เมื่อต้องการไปที่ผลลัพธ์การค้นหายอดนิยมของผู้ให้บริการการค้นหาโดยตรง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าไม่พบที่อยู่ที่ฉันพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ ให้เปิดผลลัพธ์การค้นหายอดนิยม

  • เมื่อต้องการดูคำที่ใช้ค้นหาหรือผลลัพธ์การค้นหาจากผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ข้อเสนอแนะการค้นหาจากผู้ให้บริการนี้

 5. คลิก เพิ่ม

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะการค้นหาได้ ในแถบที่อยู่ ให้คลิก เปิดข้อเสนอแนะ หรือ ปิดข้อเสนอแนะ

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาผู้ให้บริการออก ให้ดูที่ การจัดการ Add-on ใน Internet Explorer  9