การเลือกเราเตอร์แบบไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่น

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเลือกอุปกรณ์เครือข่ายใหม่จึงอาจเป็นเรื่องยาก ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการเลือกเราเตอร์เครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่น

ข้อควรคำนึงถึงเมื่อซื้ออุปกรณ์

มองหาโลโก้ Windows 7 หรือวลี "เข้ากันได้กับ Windows 7" บนบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ ซึ่งบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้นสนับสนุน Windows Connect Now (WCN) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่ทำให้การติดตั้งระบบไร้สายง่ายขึ้น

รูปภาพของโลโก้ Windows 7
โลโก้ Windows 7

ต่อไปนี้คือปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกอุปกรณ์ใหม่

  • ความเร็วและเทคโนโลยี (802.11a, 802.11b, 802.11g หรือ 802.11n) 802.11a และ 802.11b เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า 802.11g และ 802.11n ใหม่กว่า เร็วกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง ให้ค้นหา "ระบบเครือข่ายไร้สาย: คำถามที่ถามบ่อย" ใน Help and Support

  • ข้อมูลการรับประกัน การรับประกันที่ดีกว่าจะเป็นตัวตัดสินในการเลือกระหว่างสองอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นในด้านอื่นเท่าเทียมกัน

  • ราคา เราเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความล้ำหน้ามากกว่าจะมีคุณลักษณะที่คุณอาจไม่ต้องการหรือไม่ใช้งาน ในทางกลับกัน เราเตอร์ที่ธรรมดาเกินไปก็อาจขาดคุณลักษณะที่ต้องการบางอย่างเช่นกัน

  • อันดับยอดขายและข้อคิดเห็นของผู้ใช้ ประสบการณ์ใช้งานเราเตอร์หรืออุปกรณ์ของคนอื่นนั้นมีประโยชน์ต่อคุณอย่างมาก เป็นวิธีที่ดีที่จะหลีกเลี่ยงคำศัพท์ทางเทคนิคที่เข้าใจยาก และยังได้มองหาอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมกัน

  • บทวิจารณ์ทางออนไลน์หรือในนิตยสารคอมพิวเตอร์ วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ (รวมถึงคุณลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักด้วย)

ถ้าคุณกำลังจะซื้ออะแดปเตอร์เครือข่าย เราเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ พร้อมกัน ขอให้พิจารณาเลือกยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด วิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหาความเข้ากันได้