การส่งโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการติดตั้งโมเด็มโทรสาร หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โทรสาร

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ส่งและรับโทรสาร

เมื่อต้องการส่งโทรสารด้วยโทรสารและการสแกนของ Windows

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก โทรสารและการสแกนของ Windows
  2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก สร้างโทรสาร ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณกำลังส่งโทรสาร คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ทำให้ 'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรสาร' เสร็จสมบูรณ์

  3. เมื่อคุณสร้างโทรสารของคุณเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการส่งโทรสารถึงผู้รับมากกว่าหนึ่งรายพร้อมกัน ให้พิมพ์หมายเลขโทรสารหลายหมายเลขในกล่อง ถึง และคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คุณยังสามารถเลือกผู้รับจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Windows ของคุณด้วยการคลิก ถึง แล้วคลิกสองครั้งที่ที่ติดต่อแต่ละราย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกหมายเลขโทรสารของผู้รับของคุณไว้ในข้อมูลที่ติดต่อแล้ว

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโทรสาร รวมทั้งการส่งหรือรับโทรสารได้สำเร็จหรือไม่ ให้คลิก ดูรายละเอียด ใน 'ตัวตรวจสอบสถานะโทรสาร'

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีสร้างใบปะหน้าโทรสารของคุณเอง ให้ดูที่ การสร้างหรือแก้ไขใบปะหน้าโทรสาร