การส่งรูปภาพทางอีเมล

ถ้าคุณต้องการใช้รูปภาพดิจิทัลรูปโปรดของคุณร่วมกับคนอื่น คุณสามารถส่งรูปภาพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพที่คุณต้องการใช้ร่วมกับคนอื่นอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดไลบรารีรูปภาพด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก รูปภาพ

 2. เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการส่งทางอีเมล แล้วคลิกรูปภาพ

  เมื่อต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกรูปภาพ

 3. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก อีเมล

  คำสั่งนี้จะปรากฏต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเท่านั้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เลือกขนาดรูปภาพจากรายการ ขนาดรูปภาพ แล้วคลิก แนบ

  Windows จะเปิดข้อความอีเมลใหม่และแนบรูปภาพของคุณกับข้อความโดยใช้โปรแกรมอีเมลที่ต้องการ

 5. เมื่อคุณเขียนข้อความอีเมลเสร็จ ให้คลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการส่งรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลโดยการใช้ขั้นตอนข้างต้น คุณต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คุณควรปรับขนาดรูปภาพของคุณให้เหมาะสมกับการส่งอีเมลด้วยการลดขนาดรูปภาพให้เล็กลงก่อนที่คุณจะส่งเพื่อให้ระบบอีเมลสามารถส่งอีเมลได้ บางเซิร์ฟเวอร์อีเมลจำกัดขนาดเป็น 1-2 เมกะไบต์ (MB) ต่อหนึ่งข้อความ การปรับขนาดรูปภาพของคุณให้เหมาะสมกับการส่งอีเมลไม่ส่งผลต่อขนาดหรือคุณภาพของรูปภาพต้นฉบับในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะเป็นการปรับขนาดรูปภาพที่ส่งไปกับอีเมลเท่านั้น รูปภาพจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งรูปภาพทางอีเมลโดยใช้ขั้นตอนข้างต้น

 • ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถลากแฟ้มรูปภาพไปที่ข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณจะไม่มีตัวเลือกในการลดขนาดแฟ้มรูปภาพให้เล็กลงโดยอัตโนมัติ