การตั้งค่า Windows Media Center Extender

ด้วย Windows Media Center Extender และการตั้งค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ของคุณไปยังห้องอื่นในบ้านของคุณ เมื่อต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อ คอมพิวเตอร์และ Extender ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่ายในบ้าน ให้ดูที่ การตั้งค่าเครือข่ายในบ้าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Extender ให้ดูที่ การใช้ Windows Media Center Extender และ Windows Media Center Extender: คำถามที่ถามบ่อย

แผนผังเครือข่ายในบ้านที่มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและ Extender สามเครื่อง
Extender ในห้องต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านเพื่อเข้าถึงเพลง ภาพถ่าย และอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 7 เครื่องเดียว

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows 7 หนึ่งเครื่องสามารถส่งกระแสข้อมูลไปยัง Extender ได้สูงสุดห้าเครื่อง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของ Extender จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเครือข่ายในบ้าน รวมถึงฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งกระแสข้อมูลเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงไปยัง Extender มากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นประจำ คุณควรพิจารณาการเพิ่มความเร็วของตัวประมวลผลและหน่วยความจำ รวมทั้งนำเครือข่ายกิกะบิตแบบผ่านสายมาใช้ แนวทางโดยทั่วไปคือ คุณควรมี CPU หลักหนึ่งเครื่องและหน่วยความจำหนึ่งกิกะไบต์ต่อหนึ่ง Extender ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางแผนที่จะส่งกระแสข้อมูลเนื้อหาไปยัง Extender สองเครื่อง พีซีของคุณควรมีตัวประมวลผลแบบสองแกนประมวลผล พร้อมด้วยหน่วยความจำสองกิกะไบต์ (2GB)

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Extender ไม่ว่าจะเป็นแบบไร้สายหรือผ่านสาย (โดยผ่านการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต) เข้ากับเครือข่ายในบ้านของคุณ และวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่า Extender ใน Media Center

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่อ Extender เข้ากับเครือข่ายแบบผ่านสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Media Center Extender ของคุณเข้ากับเครือข่ายในบ้านได้โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อชนิดนี้เรียกว่าเครือข่ายแบบผ่านสาย และแนะนำให้ใช้มากกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะทำงานเร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายในบ้านและข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดต่างๆ ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ ฮับ หรือสวิตช์ของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบน Extender ของคุณ

 3. เสียบสายไฟของ Extender

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานของเครือข่ายสำหรับสายอีเทอร์เน็ตที่เสียบเข้ากับ Extender ติดสว่าง

การเชื่อมต่อ Extender เข้ากับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อ Extender เข้ากับเครือข่ายในบ้านของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อชนิดนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ Extender เข้ากับเครือข่ายในบ้านได้โดยไม่ต้องเดินสายอีเทอร์เน็ตไปทั่วบ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายในบ้านและข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดต่างๆ ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย Extender จะพยายามเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเครือข่ายไร้สายนั้นเปิดใช้งานโพรโทคอลความปลอดภัยไว้ เช่น คีย์ Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือรหัสผ่าน Wi‑Fi Protected Access (WPA) คุณจะต้องป้อนข้อมูลนี้ด้วยตนเองเมื่อตั้งค่า Extender คุณลักษณะความปลอดภัยทั่วไปมีอยู่สามประการดังนี้

 • ชื่อเครือข่าย (หรือที่เรียกอีกอย่างว่า SSID)

 • คีย์ WEP

 • รหัสผ่าน WPA

เมื่อเชื่อมต่อ Extender คุณต้องใช้เพียงสองรายการต่อไปนี้เท่านั้น ได้แก่ ชื่อเครือข่ายและคีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายไร้สายแต่ละรายจะมีซอฟต์แวร์การกำหนดค่า ซึ่งกำหนดชื่อเครือข่ายและคุณลักษณะความปลอดภัยอื่นๆ ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายชนิดต่างๆ ให้ดูที่ วิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายมีอะไรบ้าง

คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเครือข่ายของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เครือข่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย

 1. ถ้าจำเป็น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Extender ของคุณจากเครือข่ายแบบผ่านสาย โดยการถอดสายอีเทอร์เน็ตออกจากพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังของ Extender แล้วปิดเครื่อง Extender

 2. เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ Media Center Extender ใหม่

 3. หลังจากที่ Extender เริ่มการทำงานใหม่แล้ว อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หรืออ่านคู่มือที่ให้มาพร้อมกับ Extender ของคุณเพื่อใส่การตั้งค่าความปลอดภัยแบบไร้สายที่จำเป็นใดๆ

การตั้งค่า Xbox 360 (หรืออุปกรณ์อื่น) เป็น Extender

ถ้าคุณมี Xbox 360 เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายในบ้าน คุณสามารถใช้เครื่องดังกล่าวเป็น Media Center Extender ได้ นี่เป็นวิธีง่ายๆ ในการส่งกระแสข้อมูลรูปภาพ เพลง วิดีโอ และสื่ออื่นๆ จากพีซีที่ติดตั้ง Windows 7 ไปยังทีวีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "Extender" ที่ Xbox 360 ออนไลน์

ถ้าคุณมีอุปกรณ์ Extender อื่นที่ไม่ใช่ Xbox 360 คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับเครือข่ายในบ้านของคุณได้ในลักษณะเดียวกัน มีอุปกรณ์ Extender มากมายให้เลือกใช้ในปัจจุบันซึ่งเข้ากันได้กับ Windows 7 ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นดีวีดีบางเครื่องจะมีฟังก์ชันการทำงานของ Extender อยู่แล้วภายใน โดยทั่วไป อุปกรณ์เหล่านี้จะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่มีปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวของ Media Center ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ Windows ตรวจสอบว่าเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายในบ้านของคุณ (วิธีง่ายๆ คือ โดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์และนำทางไปยังเว็บเพจ)

 2. เปิดอุปกรณ์ Extender ของคุณ (เช่น Xbox 360) และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายในบ้านของคุณ

 3. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิด Windows Media Center โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Center
 4. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก เพิ่ม Extender แล้วทำตามคำแนะนำ

  ตัวเลือก 'เพิ่ม Extender' บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center
  ตัวเลือก 'เพิ่ม Extender' บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center
 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Xbox 360 ให้ใช้ตัวควบคุม Xbox 360 ของคุณเพื่อเลื่อนไปที่ Xbox ของฉัน แล้วเลือก Windows Media Center

  • ถ้าคุณใช้ Extender ชนิดอื่น ให้กดปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว ปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวบนรีโมทคอนโทรลที่ปรากฏอยู่บนรีโมทคอนโทรลของ Extender ของคุณ
 6. บนทีวีของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรับคีย์การตั้งค่า Windows Media Center 8 หลัก จดคีย์การตั้งค่า 8 หลักนี้ไว้ นี่คือคีย์ที่คุณจะใช้ในการเชื่อมโยง Extender ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Media Center

  คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของ Extender มีอยู่แล้วภายใน Windows Media Center

 7. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนหน้าจอ ใส่คีย์การตั้งค่า ใน Media Center ให้ใส่คีย์การตั้งค่า 8 หลักที่แสดงอยู่ใน Extender ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำต่อไป

  การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติในระหว่างการตั้งค่า Extender รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ Windows ให้ดูที่ ไฟร์วอลล์ Windows: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

  ถ้าไฟร์วอลล์ที่ทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ใช่ไฟร์วอลล์ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์นั้นมีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Extender เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ บางไฟร์วอลล์จะมีการกำหนดค่าในลักษณะนี้ไว้ตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับไฟร์วอลล์อื่นๆ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ที่มีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ Media Center Extender ไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไฟร์วอลล์อื่นๆ ให้ทำงานร่วมกับ Extender ให้ไปที่บทความ ไฟร์วอลล์และ Media Center Extender บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 8. หลังจากกระบวนการติดตั้งใน Media Center เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

  ส่วนติดต่อผู้ใช้ Media Center จะปรากฏขึ้น บนทีวีที่ Extender ของคุณเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถใช้ตัวควบคุม Xbox 360 หรือรีโมทคอนโทรลของ Media Center ของคุณ เพื่อเข้าถึงรายการทีวีถ่ายทอดสด รายการทีวีที่บันทึกไว้ รูปภาพ เพลง วิดีโอ และสื่อดิจิทัลอื่นๆ บนทีวีของคุณได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ Windows Media Center ที่ไม่มีอยู่ใน Extender ของคุณ ให้ดูที่ Windows Media Center Extender: คำถามที่ถามบ่อย