การใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เป็นวิธีที่สะดวกในการใช้แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกัน คุณสามารถใช้แฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันกับบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันและบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณใส่ไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะสามารถใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณ

รูปภาพของโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'
โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ในไลบรารีของ Windows

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คืออะไร

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' จะอยู่ใน 'ไลบรารีเอกสาร'

เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

 1. เปิดไลบรารีเอกสารด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก เอกสาร

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ไลบรารี ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากไลบรารีใดไลบรารีหนึ่ง (เอกสารเพลงรูปภาพ หรือ วิดีโอ)

  คุณจะเห็นโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของแต่ละไลบรารี

โฟลเดอร์สาธารณะเป็นวิธีเดียวในการใช้แฟ้มใน Windows ร่วมกันใช่หรือไม่

ไม่ใช่ คุณยังสามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้โดยตรงจากโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องคัดลอกหรือย้ายแฟ้มไปที่โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' การใช้ร่วมกันโดยตรงจากโฟลเดอร์จะทำให้คุณสามารถควบคุมบุคคลที่สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้มากขึ้น คุณจะสามารถเลือกบุคคลแต่ละคนและตั้งค่าระดับสิทธิการใช้ร่วมกันสำหรับแต่ละคน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับว่าเมื่อใดที่ควรใช้ร่วมกันจากโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' และเมื่อใดที่ควรใช้ร่วมกันโดยตรงจากโฟลเดอร์อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่ ข้อควรทราบของการใช้แฟ้มร่วมกัน และ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

หมายเหตุ

 • การใช้โฮมกรุ๊ปเป็นวิธีใหม่ในการใช้ร่วมกัน โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร ตลอดจนเครื่องพิมพ์ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ต้องใช้ Windows 7 ในการเข้าร่วมในโฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปคืออะไร และ โฮมกรุ๊ป: คำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คืออะไร

โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' มีโฟลเดอร์ย่อยที่จะช่วยคุณจัดระเบียบได้ แต่จะไม่มีแฟ้มใดๆ จนกว่าคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณจะเพิ่มแฟ้มลงในโฟลเดอร์เหล่านั้น โฟลเดอร์มีการจัดระเบียบตามชนิดเนื้อหา และรวมถึง

 • เอกสารสาธารณะ

 • เพลงสาธารณะ

 • รูปภาพสาธารณะ

 • วิดีโอสาธารณะ

สิ่งใดที่ฉันควรใส่ไว้ในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถใส่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันลงในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' คัดลอกหรือย้ายเพลงที่คุณต้องการใช้ร่วมกันลงในโฟลเดอร์ 'เพลงสาธารณะ' คัดลอกหรือย้ายภาพถ่ายลงในโฟลเดอร์ 'รูปภาพสาธารณะ' และอื่นๆ โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับแฟ้มที่คุณต้องการใช้ร่วมกันกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ของคุณ

หมายเหตุ

 • อย่าใส่แฟ้มลงในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' เว้นแต่คุณจะมั่นใจว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นแฟ้มเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้ ให้พิจารณาใช้แฟ้มร่วมกันจากโฟลเดอร์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์สาธารณะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ร่วมกันด้วยวิธีนี้ ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น (ยกเว้นในโฮมกรุ๊ป) เมื่อการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันเปิดอยู่ บุคคลใดๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านั้นได้ เมื่อการใช้ร่วมกันปิดอยู่ เฉพาะบุคคลที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (1:13)

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกเครื่องหมายบั้ง รูปภาพของเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันของคุณ
 3. ภายใต้ การใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้บุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถอ่าน และเขียนแฟ้มในโฟลเดอร์ 'สาธารณะ'

  • ปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน (บุคคลที่เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์นี้ยังคงสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เหล่านี้ได้)

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกับบุคคลอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ บุคคลเหล่านั้นสามารถเปิดและดูแฟ้มที่เก็บอยู่บนเครื่องของคุณได้ราวกับว่าแฟ้มเหล่านั้นเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเอง ถ้าคุณให้สิทธิบุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่พวกเขาทำจะเปลี่ยนแปลงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย

 • ถ้าคุณคลิกโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' หรือเนื้อหาในโฟลเดอร์ คุณจะเห็น การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ในเมนู ใช้ร่วมกับ ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยัง 'แผงควบคุม' ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกัน

ด้วยการเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน 'แผงควบคุม' คุณสามารถจำกัดบุคคลที่เข้าถึงโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่บนโดเมน

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกเครื่องหมายบั้ง รูปภาพของเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบันของคุณ
 3. ภายใต้ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  • ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน