การใช้ไลบรารีร่วมกับโฮมกรุ๊ปของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ป คุณเลือกว่าไลบรารีและเครื่องพิมพ์ใดที่คุณต้องการใช้ร่วมกับผู้อื่นในกลุ่ม

แต่ถ้าคุณต้องการใช้ไลบรารีเพิ่มเติมร่วมกันในภายหลัง วิธีการใช้ไลบรารีเพิ่มเติมหรือแบบกำหนดเองร่วมกับโฮมกรุ๊ปมีดังนี้

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Sharing files with HomeGroup.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นของโฮมกรุ๊ปและมีไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. ภายใต้ ใช้ไลบรารีและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการใช้ไลบรารีอื่นที่คุณสร้างไว้ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ
  2. เลือกไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ใช้ร่วมกับ ในแถบเครื่องมือ

    รูปภาพของเมนู 'ใช้ร่วมกับ'
    เมนู 'ใช้ร่วมกับ'
  3. เลือกผู้ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุไว้เป็นส่วนตัว ให้ดูที่ การป้องกันไม่ให้ใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ระบุร่วมกับโฮมกรุ๊ป