การแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรด แถบคำสั่ง และแถบสถานะ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรด แถบคำสั่ง และแถบสถานะ (0:47)

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแถบรายการโปรด แถบคำสั่ง และแถบสถานะ

  • คลิกขวาที่พื้นที่ว่างทางด้านขวาของปุ่ม แท็บใหม่ แล้วเลือกแถบที่ต้องการ ซึ่งได้แก่

    • แถบรายการโปรด

    • แถบคำสั่ง

    • แถบสถานะ

เมื่อต้องการเปิดแถบรายการโปรดบนด้านซ้ายของเบราว์เซอร์

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. ให้กดแป้น Shift และ Ctrl ค้างไว้ แล้วกดแป้น I บนแป้นพิมพ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer 9