ตัวกรอง SmartScreen: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวกรอง SmartScreen ของ Internet Explorer

แสดงทั้งหมด

ตัวกรอง SmartScreen คืออะไร และจะใช้เพื่อการป้องกันได้อย่างไร

ตัวกรอง SmartScreen คือคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่จะช่วยตรวจจับเว็บไซต์ฟิชชิ่ง นอกจากนี้ตัวกรอง SmartScreen ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) ได้ด้วย

ตัวกรอง SmartScreen ช่วยป้องกันได้สามวิธี ได้แก่

 • เมื่อคุณเรียกดูเว็บ ตัวกรองจะวิเคราะห์เว็บเพจต่างๆ และพิจารณาว่าเว็บเพจเหล่านั้นมีลักษณะที่น่าสงสัยอยู่หรือไม่ ถ้าตัวกรองพบเว็บเพจที่น่าสงสัย SmartScreen จะแสดงข้อความเพื่อให้คุณสามารถส่งความเห็นและแนะนำให้คุณดำเนินการอย่างระมัดระวัง

 • ตัวกรอง SmartScreen จะตรวจสอบไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเทียบกับรายการแบบไดนามิกของไซต์ฟิชชิ่งและไซต์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่มีการรายงานไว้ ถ้าพบว่าตรงกัน ตัวกรอง SmartScreen จะแสดงคำเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีการบล็อกไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัยของคุณ

 • ตัวกรอง SmartScreen จะตรวจสอบแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บเทียบกับรายการของโปรแกรมและไซต์ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่มีการรายงานไว้ว่าไม่ปลอดภัย ถ้าพบว่าตรงกัน ตัวกรอง SmartScreen จะเตือนคุณว่าได้บล็อกการดาวน์โหลดดังกล่าวแล้วเพื่อความปลอดภัยของคุณ นอกจากนี้ตัวกรอง SmartScreen ยังจะตรวจสอบแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดเทียบกับรายการแฟ้มที่เป็นที่รู้จักและที่ผู้ใช้ Internet Explorer จำนวนมากได้ดาวน์โหลดไว้ ถ้าแฟ้มที่คุณกำลังดาวน์โหลดไม่มีอยู่ในรายการ ตัวกรอง SmartScreen จะเตือนคุณ

การใช้ตัวกรอง SmartScreen ได้รับการควบคุมตามข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน ข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft แบบออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งไปยังตัวกรอง SmartScreen และการใช้ข้อมูลเหล่านั้น ให้อ่าน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Internet Explorer 9 แบบออนไลน์

เมื่อฉันเห็นข้อความที่ระบุว่าแฟ้มไม่ใช่แฟ้ม "ที่มีการดาวน์โหลดโดยทั่วไป" ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

เมื่อคุณดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต ตัวกรอง SmartScreen จะตรวจสอบโปรแกรมนั้นเทียบกับรายการโปรแกรมที่มีการดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ Internet Explorer รายอื่นๆ จำนวนมาก และเทียบกับรายการโปรแกรมที่มีการระบุไว้ว่าไม่ปลอดภัย ถ้าโปรแกรมที่คุณกำลังดาวน์โหลดไม่ได้อยู่ในรายการดังกล่าว ตัวกรอง SmartScreen จะแสดงคำเตือนว่าแฟ้มนั้นไม่ใช่แฟ้ม "ที่มีการดาวน์โหลดโดยทั่วไป" อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นั้นจะหลอกลวงหรือโปรแกรมนั้นจะเป็นมัลแวร์ แต่คุณก็ไม่ควรดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวจนกว่าคุณจะไว้ใจเว็บไซต์และผู้เผยแพร่นั้นๆ ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ให้ดูที่ สิ่งที่บ่งบอกว่าผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์สามารถเชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ปลอดภัย ให้ดูที่ สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์สามารถเชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ให้ดูที่ การใช้ 'ตัวจัดการดาวน์โหลด' ใน Windows Internet Explorer 9

ฉันจะตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยตนเองโดยใช้ตัวกรอง SmartScreen ได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์จาก Internet Explorer ได้ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก ตรวจสอบเว็บไซต์นี้

หนึ่งในไซต์ต่างๆ ที่ฉันได้เยี่ยมชมถูกตัวกรอง SmartScreen ตั้งค่าสถานะไว้ แต่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย ฉันควรทำอย่างไร

จากเพจแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกที่จะรายงานได้ว่าไซต์นี้เป็นไซต์ที่ปลอดภัย คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกการเชื่อมโยง รายงานว่าไซต์นี้ไม่มีสิ่งที่คุกคามความปลอดภัย เพื่อออนไลน์ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับคำติชมของ Microsoft แล้วทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ดังกล่าว

ฉันจะรายงานเว็บไซต์ฟิชชิ่งได้อย่างไร

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรายงานเว็บไซต์ฟิชชิ่ง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ฟิชชิ่ง

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วคลิก รายงานเว็บไซต์นี้

 4. ใช้เว็บเพจที่แสดงขึ้นเพื่อรายงานเว็บไซต์ดังกล่าว

ฉันจะปิดหรือเปิดตัวกรอง SmartScreen ได้อย่างไร

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม ความปลอดภัย ชี้ไปที่ ตัวกรอง SmartScreen แล้วคลิก ปิดตัวกรอง SmartScreen หรือ เปิดตัวกรอง SmartScreen

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรอง Microsoft‌ SmartScreen ให้คลิก ตกลง