การตั้งค่าลำโพงใน Windows Media Player

ใช้กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของลำโพง' ใน Windows Media Player เพื่อเลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าลำโพง

  1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
    ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
  2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิกแท็บ อุปกรณ์ คลิก ลำโพง แล้วคลิก คุณสมบัติ

  4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง