การเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานหรือเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ หากคุณต้องการ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตพีซีหรือคอมพิวเตอร์อื่นที่มีหน้าจอสัมผัส คุณอาจต้องเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อที่จะใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' และเครื่องมืออื่นๆ ในเมนู 'ตัวเลือกการกู้คืนระบบ'

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของ Windows 7 จากแผ่นดิสก์การติดตั้งหรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 3. กดแป้นใดแป้นหนึ่งเมื่อได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏ

 4. เมื่อหน้า ติดตั้ง Windows ปรากฏขึ้น ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง หรือคลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการกู้คืนระบบ

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ถ้าหน้าติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้น

หากหน้าติดตั้ง Windows ไม่ปรากฏขึ้น และคุณไม่ได้รับข้อความให้กดแป้นใดๆ คุณอาจต้องระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ดีวีดีไดรฟ์หรือ USB แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นอุปกรณ์แรก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • คอมพิวเตอร์ที่ใหม่กว่าส่วนใหญ่สามารถเริ่มทำงานได้จากอุปกรณ์ USB แต่คอมพิวเตอร์บางส่วนที่เก่ากว่าอาจไม่มีความสามารถนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเริ่มต้นใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นั้นๆ กระบวนการเฉพาะต่างๆ สำหรับการเข้าถึง BIOS และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณอาจจะสามารถเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS

คำเตือน

 • กรุณาระวังเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ส่วนติดต่อ BIOS ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง และสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานไม่ถูกต้องได้

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วใส่แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือเสียบ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 2. บ่อยครั้งที่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะแสดงเมนูเริ่มต้น (หรือเริ่มต้นระบบ) บนเมนูเริ่มต้น ให้เลือก "ตั้งค่า BIOS" หรือ "การตั้งค่า BIOS" หรือข้อความที่คล้ายกัน

  ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ผลิต BIOS แต่ละราย โดยปกติ คุณต้องกดแป้น (เช่น F2, F12, Delete, Esc) หรือกดแป้นพิมพ์พร้อมกันทันทีหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ แต่กดก่อนที่ Windows จะเริ่มการทำงาน ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น คุณจะต้องลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่งพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows แสดงขึ้น แล้วปิดเครื่องและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

 3. หน้าจอตั้งค่า BIOS จะปรากฏขึ้น บนหน้าจอตั้งค่า BIOS ให้เลือกตัวเลือก "ลำดับการเริ่มต้นระบบ" หรือที่คล้ายคลึงกัน การตั้งค่า "ลำดับการเริ่มต้นระบบ" อาจแสดงอยู่ภายใต้ "การตั้งค่าขั้นสูง" หรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน

 4. เลือกดีวีดีไดรฟ์หรือ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นอุปกรณ์แรก (USB แฟลชไดรฟ์อาจแสดงอยู่ภายใต้ "อุปกรณ์แบบถอดได้" หรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน)

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นออกจาก BIOS

 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้นเริ่ม Windows 7 จากแผ่นดิสก์การติดตั้งหรือ USB แฟลชไดรฟ์ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้