การส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Windows Media Player

คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อจากคอมพิวเตอร์ในบ้านที่เก็บแฟ้มสื่อดิจิทัลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสื่อของคุณได้จากทุกที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน หรือ การส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกล จะทำให้คุณเป็นอิสระจากการส่งผ่านแฟ้มสื่อขนาดใหญ่บนแล็ปท็อปหรือเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลของคุณ ถ้าคุณต้องการเล่นแฟ้มสื่อเหล่านั้นระหว่างเดินทาง นอกจากนี้การส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกลยังอนุญาตให้คุณใช้แล็ปท็อปที่มีความจุในการจัดเก็บที่จำกัดในการเข้าถึงคอลเลกชันสื่อที่อาจมีขนาดใหญ่ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือโฮมเซิร์ฟเวอร์

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต'
กล่องโต้ตอบ 'การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต'

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องมีดังนี้

 • คอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องที่เปิดใช้งานการส่งกระแสข้อมูลระยะไกลแล้ว (เครื่องหนึ่งมีไลบรารีสื่อที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านและส่งกระแสข้อมูลสื่อ และอีกเครื่องหนึ่งรับกระแสข้อมูล)

 • รหัสออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

กระบวนงานด้านล่างจะอธิบายวิธีการตั้งค่าและใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกล ถ้าคุณยังไม่มีรหัสออนไลน์ที่เชื่อมโยง หรือถ้าคุณมีรหัสที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว ในระหว่างการตั้งค่า เราเตอร์เครือข่ายในบ้านของคุณมักจะกำหนดค่าตัวเองโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งกระแสข้อมูลระยะไกล แต่คุณอาจต้องกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณด้วยตนเองโดยใช้การส่งต่อพอร์ต

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการส่งและรับกระแสข้อมูลสื่อในบ้านของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องมีการติดตั้ง Windows Media Player รุ่นปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ที่คุณวางแผนที่จะใช้

 • คอมพิวเตอร์ในบ้านที่ใช้ส่งกระแสข้อมูลสื่อไม่สามารถอยู่บนเครือข่ายสาธารณะหรือเข้าร่วมกับโดเมนได้

 • รหัสออนไลน์ที่เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Windows ได้ 10 บัญชี

 • การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้านไม่มีอยู่ใน Windows 7 Starter หรือ Windows 7 Home Basic

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน (ไม่มีรหัสออนไลน์ที่เชื่อมโยง)

เมื่อคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยหรือรับกระแสข้อมูลจากระยะไกล คุณต้องสร้างรหัสออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุน และเชื่อมโยงรหัสออนไลน์ดังกล่าวกับบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการเชื่อมโยงรหัสออนไลน์ คุณควรสร้างรหัสออนไลน์ที่มีรหัสผ่าน

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเชื่อมโยงรหัสออนไลน์และการอนุญาตให้ส่งกระแสข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วเลือก อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
 3. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต ให้คลิก เชื่อมโยงรหัสออนไลน์

 4. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มตัวให้บริการรหัสออนไลน์ ให้คลิก เพิ่มตัวให้บริการรหัสออนไลน์ แล้วเลือกตัวให้บริการรหัสออนไลน์จากรายการ จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำ

 5. ถัดจากตัวให้บริการรหัสออนไลน์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้คลิก เชื่อมโยงรหัสออนไลน์

 6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับรหัสออนไลน์เพื่อลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต ให้คลิก อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • คุณต้องอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ส่งกระแสข้อมูลสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสำหรับคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่คุณรับกระแสข้อมูลจากระยะไกล

 • ถ้าคุณมีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส) คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรแกรมเพื่ออนุญาตให้ส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกลได้

การอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน (รหัสออนไลน์ที่เชื่อมโยงที่มีอยู่)

ถ้าคุณเชื่อมโยงรหัสออนไลน์กับบัญชีผู้ใช้ Windows บนคอมพิวเตอร์แล้ว คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงใน Windows Media Player เพื่ออนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วเลือก อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
 3. ในกล่องโต้ตอบ การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต ให้คลิก อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • คุณต้องอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้านสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ส่งกระแสข้อมูลสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสำหรับคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่คุณรับกระแสข้อมูลจากระยะไกล

 • ถ้าคุณมีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส) คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรแกรมเพื่ออนุญาตให้ส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกลได้

การเข้าถึงไลบรารีสื่อของคุณจากระยะไกล

ถ้าคุณอนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้านบนคอมพิวเตอร์สองเครื่องแล้ว คุณพร้อมที่จะเข้าถึงสื่อภายในบ้านจากระยะไกล คอมพิวเตอร์ที่ส่งกระแสข้อมูลสื่อต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่รับกระแสข้อมูลต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บนคอมพิวเตอร์ที่รับกระแสข้อมูลสื่อ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ค้นหาไลบรารีของ Player สำหรับคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณภายใต้ ไลบรารีอื่นๆ ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิกที่ไลบรารีนั้น

  ถ้าคุณไม่พบ ไลบรารีอื่นๆ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังนี้

  1. คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

  2. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง ให้คลิกชื่อของ ไลบรารี ในรายการแบบหล่นลง แล้วคลิก ไลบรารีอื่นๆ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไลบรารีอื่นๆ แล้วคลิก ตกลง

 3. ค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการเล่นในไลบรารีของ Player แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น

หมายเหตุ

 • เครือข่ายขององค์กรมักจะบล็อกการส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกล

การใช้การส่งต่อพอร์ตเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณด้วยตนเองในการส่งกระแสข้อมูล

ถ้าคุณมีเราเตอร์ที่ไม่อนุญาตให้คุณตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์ของเราเตอร์ด้วยตนเองเพื่อให้คอมพิวเตอร์ระยะไกลเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณได้ กระบวนการนี้เรียกว่า การส่งต่อพอร์ต หรือ การแมปพอร์ต

หมายเหตุ

 • คุณต้องอนุญาตการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณด้วยตนเองได้

ต่อไปนี้คือวิธีการกำหนดค่าเราเตอร์ในบ้านของคุณโดยใช้การส่งต่อพอร์ต

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วเลือก อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับสื่อภายในบ้าน

 3. คลิก วินิจฉัยการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ข้อมูลการส่งต่อพอร์ต

  กล่องโต้ตอบ ข้อมูลการส่งต่อพอร์ต จะให้ข้อมูลต่อไปนี้

  • โพรโทคอล คืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอลที่จะใช้ส่งกระแสข้อมูลสื่อ โดยทั่วไปมักใช้ Transmission Control Protocol (TCP) ส่งกระแสข้อมูลสื่อ

  • หมายเลขพอร์ตภายนอก คือหมายเลขพอร์ตที่คอมพิวเตอร์ระยะไกลจะใช้ในการเข้าถึงสื่อบนคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ และคุณจะต้องใช้หมายเลขนี้ในการกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณ กล่องโต้ตอบ 'ข้อมูลการส่งต่อพอร์ต' เป็นที่เดียวที่ปรากฏหมายเลขพอร์ตภายนอก

  • หมายเลขพอร์ตภายใน คือหมายเลขพอร์ตสำหรับการเข้าถึงการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณภายในเครือข่ายในบ้าน โดยเป็นหมายเลขเดิมเสมอคือ 10245.

 4. ในการใช้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และใส่ที่อยู่ของเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ ตรวจสอบเอกสารประกอบของเราเตอร์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการไปยังเว็บเพจการตั้งค่า

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปยังเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณได้ด้วยการพิมพ์ "http//:" พร้อมทั้งที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์คุณในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

 5. ในพื้นที่ที่เหมาะสมของเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ ให้กำหนดค่าพอร์ตของเราเตอร์ของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้

  คอมพิวเตอร์
  หมายเลขพอร์ตภายนอก
  หมายเลขพอร์ตภายใน

  ชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณ

  เปลี่ยนแปลง (ดูกล่องโต้ตอบ 'ข้อมูลการส่งต่อพอร์ต')

  10245

  ชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณ

  443

  10245

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้พอร์ตภายนอก 443 หรือหมายเลขพอร์ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะในการส่งกระแสข้อมูลสื่อในบ้าน แต่ขอแนะนำให้คุณใช้ทั้งสองอย่างเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 • เว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์จะเปลี่ยนแปลงตามผู้ผลิตและรุ่น ตัวอย่างเช่น เว็บเพจการตั้งค่าบางเว็บเพจจะระบุคอมพิวเตอร์ตามชื่อของเว็บเพจ และบางเว็บเพจจะใช้ที่อยู่ IP ตรวจสอบเอกสารประกอบเราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าพอร์ต