การซิงค์เพลง รูปภาพ ที่ติดต่อ และปฏิทินกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การซิงค์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเล่นเพลงพกพา หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณมีวิธีหลักๆ อยู่สองวิธี คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การซิงค์ที่ผู้ผลิตหลายรายได้ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เหล่านั้น หรือคุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่ของ Device Stage ใน Windows รุ่นนี้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนคุณลักษณะนี้

Device Stage ให้คุณซิงค์เพลง ที่ติดต่อ ปฏิทิน และข้อมูลหรือแฟ้มอื่นๆ กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้ากันได้ และยังทำให้คุณสามารถทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ซึ่งจะแปรผันไปตามอุปกรณ์นั้นๆ เช่น การสร้างเสียงเรียกเข้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แฟ้มและข้อมูลที่คุณสามารถซิงค์ได้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณมีและสิ่งที่อุปกรณ์นั้นสนับสนุน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถที่จะซิงค์ที่ติดต่อและปฏิทินกับสมาร์ทโฟนได้ แต่ไม่สามารถซิงค์กับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้

เมื่อต้องการดูชนิดของแฟ้มและข้อมูลที่คุณสามารถซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณได้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้กับ Device Stage คุณลักษณะนี้จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ซิงค์แล้ว Device Stage จะเปิดขึ้น แต่ปรากฏเป็นแบบย่อเล็กสุดบนแถบงานของ Windows) Device Stage จะแสดงงานต่างๆ ที่คุณสามารถดำเนินการกับอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งการซิงค์

รูปภาพของหน้าการติดตั้งการซิงค์ใน Device Stage
หน้า 'การติดตั้งการซิงค์ของ Device Stage'

Device Stage นั้นมีการกำหนดเองสำหรับแต่ละอุปกรณ์โดยผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ และจะแสดงตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ที่ต่างกัน ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ คุณอาจมีอินสแตนซ์ของ Device Stage เปิดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูว่าอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่สามารถทำงานร่วมกับ Device Stage ได้หรือไม่ คือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วดูว่า Device Stage เปิดขึ้นหรือไม่ สำหรับอุปกรณ์ที่คุณยังไม่มี ให้สอบถามผู้ผลิตหรือตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์นั้น สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเล่นเพลง กล้องดิจิทัล หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่จะทำงานกับ Device Stage ผู้ผลิตจะต้องเพิ่มซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ (หรือที่เรียกว่าเฟิร์มแวร์) ในอุปกรณ์นั้น

หมายเหตุ

 • ความสามารถในการใช้ Device Stage เพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าในโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีอยู่ใน Windows บางรุ่น

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน งาน หรือบันทึกย่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Device Stage มีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน งาน และบันทึกย่อ นอกจากตัวเลือกสำหรับการซิงค์เพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 1. เปิดสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นที่เข้ากันได้ที่มีความสามารถในการทำงานกับที่ติดต่อ ปฏิทิน งาน หรือบันทึกย่อ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB หรือสายการเชื่อมต่ออื่นๆ หรือถ้าเป็นอุปกรณ์ไร้สาย ให้เชื่อมต่อแบบไร้สาย

  ถ้า Device Stage ไม่เปิด แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ของ Windows หรือมีการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ใน Device Stage ให้คลิกสองครั้งที่ ตั้งค่าการซิงค์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแฟ้มหรือข้อมูลแต่ละชนิดที่คุณต้องการซิงค์ (ที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองาน)

 4. สำหรับเนื้อหาแต่ละชนิดที่คุณเลือก ให้คลิกที่รายการแบบหล่นลงและเลือกโปรแกรมที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองานของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมที่คุณต้องการให้แสดงรายการ ให้คลิก รับปลั๊กอินการซิงค์เพิ่มเติม การทำเช่นนี้จะนำคุณไปยังหน้าที่คุณสามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินการซิงค์สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ได้

  หมายเหตุ

  • ในการที่จะให้ Device Stage ซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองานกับอุปกรณ์ของคุณนั้น Device Stage จะต้องมีแหล่งข้อมูลสำหรับแฟ้มและข้อมูลเหล่านั้น Device Stage สามารถใช้โปรแกรมอีเมลหรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันที่คุณเก็บที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองานของคุณเป็นแหล่งข้อมูลของ Device Stage ได้ แต่สำหรับโปรแกรมที่ทำงานกับ Device Stage โปรแกรมนั้นจะต้องมีปลั๊กอินการซิงค์ที่อนุญาตให้ Device Stage โต้ตอบกับโปรแกรมได้ ถ้าคุณไม่เห็นปลั๊กอินการซิงค์สำหรับโปรแกรม อาจเป็นเพราะโปรแกรมนั้นไม่เข้ากับ Device Stage ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตโปรแกรม

 5. เมื่อต้องการซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองานของคุณทั้งหมดกับอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิก ซิงค์เดี๋ยวนี้ ทั้งหมดนั้นจะซิงค์ทันที และจะซิงค์โดยอัตโนมัติอีกครั้งในอนาคต เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และซิงค์โดยอัตโนมัติในอนาคต (แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้) ให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 6. คุณสามารถระบุวิธีที่จะให้ Windows ซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน บันทึกย่อ หรืองานได้หากต้องการ คลิก การตั้งค่า แล้วทำตามคำแนะนำ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าการตั้งค่าการซิงค์แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ซิงค์เดี๋ยวนี้

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ซิงค์เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Device Stage มีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการซิงค์เพลง รูปภาพ และวิดีโอ นอกจากตัวเลือกสำหรับการซิงค์ที่ติดต่อ ปฏิทิน งาน และบันทึกย่อ

 1. เปิดเครื่องเล่นเพลงที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่สามารถเก็บเพลง รูปภาพ หรือวิดีโอได้ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ USB หรือการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลอื่นๆ หรือถ้าเป็นอุปกรณ์ไร้สาย ให้เชื่อมต่อแบบไร้สาย

 2. ใน Device Stage ให้คลิกสองครั้งที่ ตั้งค่าการซิงค์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแฟ้มหรือข้อมูลแต่ละชนิดที่คุณต้องการซิงค์ (เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอ)

 4. เมื่อต้องการซิงค์เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอทั้งหมดในไลบรารีของ Windows ให้เลือก ซิงค์เดี๋ยวนี้ การทำเช่นนี้จะเริ่มการซิงค์ทั้งหมดในทันที และยังจะมีการซิงค์ทั้งหมดนั้นโดยอัตโนมัติอีกในอนาคต เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และซิงค์โดยอัตโนมัติในอนาคต (แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้) ให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 5. คุณสามารถเลือกเพลง รูปภาพ หรือวิดีโอที่จะซิงค์กับอุปกรณ์ของคุณได้ คลิก การตั้งค่า แล้วทำตามคำแนะนำ

  ข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่าการซิงค์จะแสดงเนื้อที่ที่คุณได้ใช้ไปบนอุปกรณ์ของคุณ จำนวนเนื้อที่ว่าง (พร้อมใช้งาน) ที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์นั้น และจำนวนเนื้อที่ที่ต้องใช้ในการซิงค์เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่คุณได้เลือกไว้ เนื่องจากเพลง ภาพถ่าย และวิดีโออาจจะใช้เนื้อที่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบว่ามีเนื้อที่ที่พร้อมใช้งานอยู่เท่าใดบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อตัดสินใจว่าจะซิงค์สิ่งใด

 6. หลังจากคุณเลือกเพลง รูปภาพ และวิดีโอที่จะซิงค์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าการตั้งค่าการซิงค์ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ซิงค์เดี๋ยวนี้

หมายเหตุ

 • Device Stage สามารถซิงค์ภาพถ่ายในรูปแบบแฟ้ม JPEG และ PNG ภาพถ่ายในรูปแบบ GIF, TIFF และรูปแบบ BMP อาจซิงค์ได้ แต่จะไม่สามารถเก็บไว้ในโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ที่ตามปกติไม่ได้ใช้เก็บรูปภาพ ภาพถ่ายในรูปแบบแฟ้มอื่นจะซิงค์ไม่ได้

การตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หรือไม่

อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จควรปรากฏใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม' ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

แม้แต่อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้กับ Device Stage ก็ควรจะปรากฏใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ชื่อของอุปกรณ์ควรจะปรากฏใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ซึ่งอาจจะแสดงด้วยชื่อที่ต่างกัน (และบางครั้งก็อาจไม่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน) นอกจากยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ใน Windows 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' จะแสดงชื่อใดก็ตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดให้กับอุปกรณ์นั้น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็นอุปกรณ์ของคุณใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' และคุณแน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เปิดอยู่และมีแบตเตอรี่ที่ใหม่หรือได้ชาร์จจนเต็ม

 • ถ้าคุณเห็นอุปกรณ์ของคุณใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' แต่ไม่ได้เปิด Device Stage โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเข้ากันไม่ได้กับ Device Stage 'เล่นอัตโนมัติ' ควรจะเปิดขึ้นแทนโดยอัตโนมัติ

 • หลังจากที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ซิงค์กับ Device Stage แล้ว ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Stage จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่จะยุบอยู่บนแถบงานของ Windows เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์บนแถบงานเพื่อเปิด Device Stage

 • การซิงค์อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth แบบไร้สายนั้นจะช้ากว่าการซิงค์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลมาก ถ้าการซิงค์แบบไร้สายใช้เวลานานเกินไป ถ้าเป็นไปได้ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นโดยใช้สายเคเบิล USB หรือการเชื่อมต่อแบบผ่านสายแบบใดก็ได้ที่อุปกรณ์นั้นสนับสนุน

 • อุปกรณ์ไร้สายบางอย่างใช้ USB ไร้สายหรือการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ซึ่งโดยปกติจะเร็วกว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย ให้ดูที่ การเชื่อมต่อ Bluetooth และอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

เมื่อต้องการเริ่มซิงค์อุปกรณ์

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณในการซิงค์ Windows จะซิงค์แฟ้มกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณปล่อยให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นเวลานาน Windows จะตรวจสอบที่ติดต่อ ปฏิทิน และชนิดของแฟ้มใหม่ๆ ที่คล้ายกันในการซิงค์ทุก 30 นาทีโดยประมาณ Windows ยังตรวจสอบเพลง รูปภาพ และวิดีโอใหม่ๆ ที่คุณได้ตั้งค่าในการซิงค์ไว้ แต่เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือคลิก ซิงค์เดี๋ยวนี้ ใน Device Stage เท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ของคุณได้ตั้งค่าการซิงค์โดยอัตโนมัติ การทำเช่นนี้ทำให้พลังงานแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าเมื่อปิดการซิงค์ ถ้าดูเหมือนว่า Windows ใช้เวลานานในการซิงค์แฟ้มบางแฟ้ม นั่นอาจเป็นเพราะชนิดของแฟ้มที่ซิงค์อยู่ ตัวอย่างเช่น แฟ้มวิดีโออาจมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และใช้เวลาในการซิงค์นานกว่าเพลงหรือภาพถ่าย

ถ้าคุณกำลังจะซิงค์แฟ้มหลายแฟ้ม เช่น คอลเลกชันเพลงทั้งหมดของคุณ กับอุปกรณ์ใหม่ การซิงค์อาจใช้เวลานาน แต่หลังจากที่คุณซิงค์แฟ้มเสร็จแล้วหนึ่งครั้ง ในครั้งถัดไป Windows จะซิงค์เฉพาะแฟ้มใหม่เท่านั้น ซึ่งควรทำให้ซิงค์ได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ

 • Device Stage ทำให้คุณสามารถซิงค์โฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์ได้ตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซิงค์โฟลเดอร์ที่ไม่อยู่ในไลบรารี Windows ของคุณ เช่น 'ไลบรารีเพลง' หรือ 'ไลบรารีภาพถ่าย' ได้มากสุด 50 โฟลเดอร์ ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์กับอุปกรณ์มากกว่า 50 โฟลเดอร์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์เหล่านั้นอยู่ในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี