การแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปชั่วคราวโดยใช้ Peek

คุณสามารถดูเดสก์ท็อปชั่วคราวได้โดยใช้ Peek การดำเนินการนี้จะมีประโยชน์สำหรับการดูโปรแกรมเบ็ดเตล็ดและโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อคุณไม่ต้องการย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุด ซึ่งทำให้คุณไม่จำเป็นต้องคืนค่าหน้าต่างเหล่านั้นในภายหลัง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปโดยใช้ Peek (1:08)

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปชั่วคราว

  1. ชี้ไปที่ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ที่ตำแหน่งท้ายสุดของแถบงาน หน้าต่างที่เปิดอยู่จะเลือนหายไปเพื่อแสดงให้เห็นเดสก์ท็อป

  2. เมื่อต้องการให้หน้าต่างปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้เลื่อนตัวชี้ออกจากปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป

เคล็ดลับ

  • กดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Spacebar เพื่อแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปชั่วคราว เมื่อต้องการคืนค่าเดสก์ท็อป ให้ปล่อยแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Spacebar
  • เมื่อต้องการย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ให้เล็กสุดเพื่อให้หน้าต่างเหล่านั้นย่อเล็กสุดอยู่ ให้คลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป หรือกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป อีกครั้ง หรือกดแป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D อีกครั้ง

เมื่อต้องการปิดการแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เดสก์ท็อปเลือนหายไปเมื่อคุณชึ้ไปที่ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ของ Peek ได้

  1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

  2. ภายใต้ แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปด้วย Aero Peek ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Aero Peek เพื่อแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ