เคล็ดลับในการสร้างรหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่คาดเดายาก

รหัสผ่านคือสตริงของอักขระที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป วลีรหัสผ่านจะยาวกว่ารหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และประกอบด้วยคำจำนวนมากที่รวมกันเป็นวลี รหัสผ่านและวลีรหัสผ่านจะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม โปรแกรม และทรัพยากรอื่นๆ ได้ เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่าน คุณควรจะทำให้คาดเดายาก ซึ่งหมายความว่าคาดเดาหรือถอดรหัสได้ยาก คุณควรใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากกับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้เครือข่ายที่ทำงาน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจต้องการให้คุณใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก

หมายเหตุ

อะไรที่ทำให้รหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านคาดเดายาก

รหัสผ่านที่คาดเดายากคือ วลีรหัสผ่านที่คาดเดายากคือ
รหัสผ่านที่คาดเดายากคือ
 • รหัสผ่านที่มีความยาวอักขระอย่างน้อยแปดตัว

 • ไม่มีชื่อผู้ใช้ ชื่อจริง หรือชื่อบริษัทของคุณ

 • ไม่มีคำที่สมบูรณ์

 • มีความแตกต่างอย่างมากจากรหัสผ่านก่อนหน้านี้

วลีรหัสผ่านที่คาดเดายากคือ
 • มีความยาว 20 ถึง 30 อักขระ

 • เป็นชุดคำที่ประกอบกันเป็นวลี

 • ไม่ประกอบด้วยวลีทั่วไปที่พบในวรรณกรรมหรือเพลง

 • ไม่ประกอบด้วยคำที่พบในพจนานุกรม

 • ไม่มีชื่อผู้ใช้ ชื่อจริง หรือชื่อบริษัทของคุณ

 • มีความแตกต่างอย่างมากจากรหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านก่อนหน้านี้

รหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่คาดเดายากประกอบด้วยอักขระต่างๆ จากทั้ง 4 ประเภทต่อไปนี้

ประเภทอักขระ ตัวอย่าง
ประเภทอักขระ

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง

A, B, C

ประเภทอักขระ

ตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอย่าง

a, b, c

ประเภทอักขระ

ตัวเลข

ตัวอย่าง

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ประเภทอักขระ

สัญลักษณ์ที่พบบนแป้นพิมพ์ (อักขระบนแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข) และช่องว่าง

ตัวอย่าง

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

รหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านอาจตรงตามเกณฑ์ด้านบนทั้งหมด และยังคงคาดเดาง่าย ตัวอย่างเช่น Hello2U! ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดของรหัสผ่านที่คาดเดายากที่แสดงรายการข้างต้น แต่ยังคงเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายเนื่องจากประกอบด้วยคำที่สมบูรณ์ H3ll0 2 U! เป็นรายการแสดงแทนที่คาดเดายากกว่า เนื่องจากมีการใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรบางตัวในคำที่สมบูรณ์ และยังมีการใส่ช่องว่างไว้ด้วย

เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในการจดจำรหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านที่คาดเดายากของคุณได้

 • สร้างคำย่อจากส่วนของข้อมูลที่จำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เลือกวลีที่มีความสำคัญสำหรับคุณ เช่น My son's birthday is 12 December, 2004 ด้วยการใช้วลีนั้นเป็นแนวทางของคุณ คุณอาจจะใช้ Msbi12/Dec,4 เป็นรหัสผ่าน

 • แทนที่ตัวเลข สัญลักษณ์ และคำสะกดผิดสำหรับตัวอักษรหรือคำในวลีที่จำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น My son's birthday is 12 December, 2004 อาจแปลงเป็น Mi$un's Brthd8iz 12124 ซึ่งถือว่าเป็นวลีรหัสผ่านที่ดี

 • เชื่อมโยงรหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านของคุณกับงานอดิเรกหรือกีฬาโปรด ตัวอย่างเช่น I love to play badminton อาจกลายเป็น ILuv2PlayB@dm1nt()n

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องจดบันทึกรหัสผ่านหรือวลีรหัสผ่านของคุณเพื่อให้จำได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ระบุว่าเป็นรหัสผ่านของคุณ และเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

การสร้างรหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่คาดเดายากมากขึ้นโดยใช้อักขระ ASCII

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่ใช้อักขระ ASCII เพิ่มเติมได้ด้วย การใช้อักขระ ASCII เพิ่มเติมจะช่วยให้รหัสผ่านและวลีรหัสผ่านของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนของอักขระที่คุณสามารถเลือกเพื่อสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก ก่อนที่จะใช้อักขระ ASCII เพิ่มเติมในรหัสผ่านของคุณ ให้ตรวจสอบว่ารหัสผ่านและวลีรหัสผ่านที่มีอักขระประเภทนี้สามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมที่คุณหรือที่ทำงานของคุณใช้อยู่ ควรระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้อักขระ ASCII เพิ่มเติมในรหัสผ่านและวลีรหัสผ่าน ถ้าที่ทำงานของคุณใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบหรือใช้ Windows หลายรุ่น

คุณสามารถค้นหาอักขระ ASCII เพิ่มเติมได้ใน 'ผังอักขระ' ไม่ควรใช้อักขระ ASCII เพิ่มเติมบางตัวในรหัสผ่านและวลีรหัสผ่าน อย่าใช้อักขระ ถ้าไม่มีการกำหนดการกดแป้นพิมพ์สำหรับอักขระไว้ในมุมขวาล่างของกล่องโต้ตอบ 'ผังอักขระ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ): คำถามที่ถามบ่อย

รหัสผ่านของ Windows สามารถมีอักขระความยาวเกินกว่าแปดตัวตามที่แนะนำข้างต้นได้ ในความเป็นจริงคุณสามารถสร้างรหัสผ่านได้ยาวถึง 127 อักขระ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95 หรือ Windows 98 ให้พิจารณาใช้รหัสผ่านที่ยาวไม่เกิน 14 อักขระ ถ้ารหัสผ่านของคุณมีความยาวอักขระเกินกว่า 14 ตัว คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านั้นได้