วิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงมากมายเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพ Windows 7 แต่หากคุณพบปัญหากับฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรม หลังจากติดตั้ง Service Pack คุณอาจต้องถอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมดังกล่าวชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

  • หากคุณติดตั้ง SP1 ด้วยตนเอง คุณก็สามารถถอนการติดตั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี SP1 ติดตั้งไว้อยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

แสดงทั้งหมด

ถอนการติดตั้ง SP1 โดยใช้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ'

วิธีที่ง่ายที่สุดในการถอนการติดตั้ง SP1 คือการใช้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ'

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. คลิก ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้

  3. คลิก Service Pack สำหรับ Microsoft Windows (KB 976932) จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง

    หากคุณไม่พบ Service Pack สำหรับ Microsoft Windows (KB 976932) ในรายการการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณน่าจะติดตั้ง SP1 ไว้แล้ว ดังนั้นคุณจึงถอนการติดตั้ง Service Pack ไม่ได้ หาก Service Pack ปรากฏในรายการแต่เป็นสีเทา คุณก็ไม่สามารถถอนการติดตั้ง Service Pack

การถอนการติดตั้ง SP1 โดยใช้ 'พร้อมท์คำสั่ง'

  1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหา
  2. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้: wusa.exe /uninstall /kb:976932

  4. กดปุ่ม Enter

หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง SP1

หากคุณใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ตั้งแต่การติดตั้ง SP1 แฟ้มสำรองข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ถอนการติดตั้ง Service Pack อาจถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปแล้ว เมื่อคุณต้องการนำ Service Pack ออก คุณจะต้องติดตั้ง Windows 7 ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่