การถอนการติดตั้ง Windows 7 ในระบบแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบแบบเริ่มต้นจากหลายระบบ ที่มี Windows 7 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้าด้วย เช่น Windows Vista คุณอาจจะสามารถเอา Windows 7 ออกจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องฟอร์แมตพาร์ติชันที่มี Windows 7 หรือลบทั้งพาร์ติชันออก ซึ่งช่วยให้ระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้าสามารถเรียกคืนเนื้อที่ดิสก์ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณควรสำรองโปรแกรม แฟ้ม และการตั้งค่าของคุณไว้ก่อน การฟอร์แมตหรือการลบพาร์ติชันจะลบข้อมูลทั้งหมดบนพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล ให้ค้นหาคำว่า "สำรอง" ใน Help and Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ ให้ดูที่ ฉันสามารถมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบในคอมพิวเตอร์ของฉัน (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ) ได้หรือไม่

รูปภาพของ 'การจัดการดิสก์' ใน Microsoft Management Console
ตัวอย่างการกำหนดค่าดิสก์แบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

คำเตือน

  • ไม่ต้องฟอร์แมตหรือลบ Windows รุ่นก่อนหน้าในการกำหนดค่าแบบเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ การทำเช่นนั้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะใช้แฟ้มเริ่มต้นจาก Windows รุ่นแรกสุดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ (เริ่มต้นระบบจากหลายระบบ)

  • ถ้า Windows รุ่นก่อนหน้าบังเอิญถูกติดตั้งหลังจากได้ติดตั้ง Windows 7 แล้วบนคอมพิวเตอร์ การลบ Windows 7 ในกรณีนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานไม่ได้

แสดงทั้งหมด

การฟอร์แมตหรือลบพาร์ติชันที่มีอยู่ (ไดรฟ์ข้อมูล)

เมื่อต้องการฟอร์แมตหรือลบพาร์ติชันของ Windows 7 คุณต้องเริ่มต้น (เริ่มต้นระบบ) คอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า

การฟอร์แมตพาร์ติชันจะลบข้อมูลบนพาร์ติชันแต่เก็บพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์คุณ การลบพาร์ติชันจะทำให้มี เนื้อที่ดิสก์ที่ยังไม่ได้จัดสรร บนฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถสร้างพาร์ติชันเพิ่มเติมจากเนื้อที่นี้ หรือขยายพาร์ติชันที่มีอยู่เพื่อให้สามารถใช้เนื้อที่นั้นได้

หมายเหตุ

  • ฟอร์แมตแบบด่วน คือตัวเลือกการฟอร์แมตที่จะสร้างตารางของแฟ้มใหม่ แต่ไม่ได้เขียนทับหรือลบไดรฟ์ข้อมูลนั้นทั้งหมด ฟอร์แมตแบบด่วนจะเร็วกว่าฟอร์แมตแบบปกติมาก โดยจะลบข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลออกทั้งหมด

  1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ ที่เก็บ ให้คลิก การจัดการดิสก์

  3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูลที่มี Windows 7 ติดตั้งอยู่ แล้วคลิก ฟอร์แมต เพื่อฟอร์แมตพาร์ติชัน หรือคลิก ลบไดรฟ์ข้อมูล เพื่อลบพาร์ติชัน

  4. เมื่อต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ ฟอร์แมต ให้คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

การเอา Windows 7 ออกจากหน้าจอการเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

แม้ว่าคุณจะลบหรือฟอร์แมตพาร์ติชันที่มี Windows 7 ก็ตาม แต่พาร์ติชันนั้นอาจยังคงปรากฏเป็นตัวเลือกระบบปฏิบัติการเมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเอา Windows 7 ออกจากหน้าจอการเริ่มต้นระบบจากหลายระบบ

  1. เปิด 'การกำหนดค่าระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ การกำหนดค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกแท็บ เริ่มต้นระบบ แล้วคลิกรายการสำหรับ ‍Windows 7

  3. คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หมายเหตุ