การปรับรุ่นเป็น Windows 7 รุ่นอื่นโดยใช้ Windows Anytime Upgrade

ถ้าคุณต้องการคุณลักษณะเพิ่มเติมมากกว่าที่มีอยู่ใน Windows 7 รุ่นที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถปรับรุ่นเป็นรุ่นอื่นได้โดยใช้ Windows Anytime Upgrade ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสำหรับ Windows 7 แต่ละรุ่นจะมีให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของ Windows Anytime Upgrade คุณยังสามารถไปที่ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดูราคา และซื้อคีย์ Windows Anytime Upgrade

โดยเริ่มต้นทำดังนี้

  1. เปิด Windows Anytime Upgrade ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า anytime upgrade จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Anytime Upgrade

  2. ทำตามคำแนะนำในแต่ละหน้า

เมื่อการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ คุณจะมี Windows 7 รุ่นใหม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

  • Windows Anytime Upgrade จะอนุญาตให้ปรับรุ่นจากรุ่น 32 บิตเป็นรุ่น 32 บิต หรือจากรุ่น 64 บิตเป็นรุ่น 64 บิตเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถปรับรุ่นจากรุ่น 32 บิตเป็นรุ่น 64 บิตด้วย Windows Anytime Upgrade ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows รุ่น 32 บิตและรุ่น 64 บิต ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

  • Windows Anytime Upgrade ไม่พร้อมใช้งานใน Windows 7 บางรุ่น เช่น Windows 7 Ultimate

  • Windows Anytime Upgrade สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Anytime Upgrade ให้ดูที่ Windows Anytime Upgrade: คำถามที่ถามบ่อย

รหัสบทความ: MSW700007