การปรับรุ่นเป็น Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Windows 7 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ การติดตั้ง และการปรับรุ่น

แสดงทั้งหมด

ฉันจะซื้อ Windows 7 ได้อย่างไร

คุณสามารถซื้อ Windows 7 ได้จากร้านค้าปลีก ถ้าคุณมีเน็ตบุ๊กหรือพีซีอื่นที่ไม่มีดีวีดีไดรฟ์ภายนอก ให้ไปที่ การติดตั้ง Windows 7 บนเน็ตบุ๊ก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของฉันจะทำงานกับ Windows 7 ได้หรือไม่

เกือบทุกโปรแกรมที่สามารถเข้ากันได้กับ Windows Vista และโปรแกรมส่วนใหญ่ของ Windows XP จะสามารถทำงานได้ดีใน Windows 7 ถ้าโปรแกรมที่เขียนไว้สำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานได้ใน Windows รุ่นนี้

อุปกรณ์จำนวนมากที่ทำงานได้กับ Windows XP หรือ Windows Vista จะทำงานได้กับ Windows 7 เช่นกัน เมื่อต้องการดูว่าโปรแกรมหรืออุปกรณ์จะทำงานกับ Windows 7 ได้หรือไม่ ให้ไปที่ Windows Compatibility Center

Windows 7 ที่เป็นการปรับรุ่นและรุ่นเต็มแตกต่างกันอย่างไร

เมื่อซื้อ Windows 7 คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รุ่นสำหรับการปรับรุ่นหรือรุ่นเต็ม ทั้งรุ่นสำหรับการปรับรุ่นและรุ่นเต็มต่างมีคุณลักษณะเหมือนกัน รุ่นสำหรับการปรับรุ่นจำเป็นต้องมี Windows XP หรือ Windows Vista ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้ง Windows 7 รุ่นเต็มไม่จำเป็นต้องมี Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่า Windows XP (ตัวอย่างเช่น Windows 95 หรือ Windows 2000) คุณจะต้องซื้อ Windows 7 รุ่นเต็มแล้วดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง

การติดตั้งแบบปรับรุ่นคืออะไร

การติดตั้งแบบปรับรุ่นจะแทนที่ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณด้วย Windows 7 ส่วนแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ ของคุณจะยังคงอยู่ในพีซี คุณสามารถติดตั้งแบบปรับรุ่นได้โดยใช้ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นหรือรุ่นเต็ม

การติดตั้งแบบกำหนดเอง (ติดตั้งใหม่ทั้งหมด) คืออะไร

การติดตั้งแบบกำหนดเองจะแทนที่ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณด้วย Windows 7 แต่จะไม่เก็บแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ ของคุณไว้ (ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกว่าการติดตั้งใหม่ทั้งหมด) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง ให้ดูที่ การอัปเกรดจาก Windows Vista เป็น Windows 7 (การติดตั้งแบบกำหนดเอง) คุณสามารถติดตั้งแบบกำหนดเองได้โดยใช้ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นหรือรุ่นเต็ม

ฉันจะสูญเสียแฟ้ม โปรแกรม หรือการตั้งค่าหรือไม่ เมื่อติดตั้ง Windows 7

การติดตั้งแบบปรับรุ่นของ Windows 7 จะเก็บแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณไว้ตามเดิม การติดตั้งแบบกำหนดเอง (ติดตั้งใหม่ทั้งหมด) จะไม่เก็บแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ ของคุณไว้ ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้ง Windows 7 แบบกำหนดเอง ให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองแฟ้มและข้อมูลอื่นๆ ไว้ก่อนแล้ว นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ใหม่ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

ฉันใช้ Windows XP ในพีซีของฉัน ฉันจะซื้อ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถซื้อ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นได้ แต่จะต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง ซึ่งหมายความว่า คุณควรสำรองแฟ้มทั้งหมดของคุณไว้ในตำแหน่งที่ตั้งภายนอก และรวบรวมดิสก์การติดตั้งหรือแฟ้มการติดตั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการใช้กับ Windows 7 ไว้ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ดูที่ การอัปเกรดจาก Windows XP เป็น Windows 7

ฉันใช้ Windows Vista ในพีซีของฉัน ฉันจะซื้อ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถซื้อ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่นได้ ในบางกรณี คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ได้โดยตรง แต่ในกรณีอื่นๆ คุณต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณใช้ Windows Vista คุณสามารถเลือกตัวเลือก ปรับรุ่น ถ้ากำลังติดตั้ง Windows 7 รุ่นที่สอดคล้องกันหรือสูงกว่า ตารางต่อไปนี้จะแสดงรุ่นของ Windows Vista ที่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 ได้โดยตรง

ถ้าคุณใช้ Windows Vista รุ่นนี้
คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 รุ่นนี้

Windows Vista Home Basic

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Business

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Ultimate

Windows 7 Ultimate

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต และต้องการติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิต คุณจะต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต และต้องการติดตั้ง Windows 7 รุ่น 32 บิต (ไม่ค่อยมีกรณีนี้) คุณจะต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การอัปเกรดจาก Windows Vista เป็น Windows 7 (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)

  • เมื่อต้องการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่า Windows XP (ตัวอย่างเช่น Windows 95 หรือ Windows 2000) คุณจะต้องซื้อ Windows 7 รุ่นเต็มแล้วดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง

  • ในสหภาพยุโรป (รวมถึงโครเอเชียและสวิตเซอร์แลนด์) และเกาหลี Microsoft จะวางจำหน่าย Windows 7 รุ่นต่างๆ ที่ไม่มีคุณลักษณะบางอย่างรวมอยู่ เช่น Windows Media Player และ Windows Media Center การปรับรุ่นเป็นรุ่นเหล่านี้จะต้องติดตั้งแบบกำหนดเอง

  • การปรับรุ่น Windows Vista จากภาษาหนึ่งเป็น Windows 7 ในภาษาอื่นจะต้องติดตั้งแบบกำหนดเอง

ฉันจะปรับรุ่นจาก Windows 7 รุ่นหนึ่งเป็น Windows 7 อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 7 ด้วยการปรับรุ่นเป็นอีกรุ่นหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น ปรับรุ่นจาก Windows 7 Starter เป็น Windows 7 Home Premium) คุณสามารถซื้อคีย์การปรับรุ่นจากร้านค้าปลีก (ที่มีขาย) แล้วใช้ Windows Anytime Upgrade เพื่อดำเนินการปรับรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับรุ่นเป็น Windows 7 รุ่นอื่นโดยใช้ Windows Anytime Upgrade

ฉันสามารถใช้สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่นเพื่อติดตั้ง Windows 7 ในคอมพิวเตอร์ที่มี Windows ติดตั้งอยู่ได้หรือไม่

สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่น Windows 7 ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP หรือ Windows Vista ติดตั้งอยู่ คุณสามารถใช้สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่นเพื่อติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Windows XP, Windows Vista หรือ Windows รุ่นอื่นๆ ติดตั้งอยู่ ด้วยการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แบบปรับรุ่นหรือ USB แฟลชไดรฟ์ และดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows 7 ซึ่งจะตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows ของแท้และอนุญาตให้คุณใช้คุณลักษณะทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ What is genuine Windows 7?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง และ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: 0xC004F061 คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งาน ได้ที่เว็บไซต์ Windows

เราขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista ก่อนการติดตั้ง Windows 7 โดยใช้สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่น ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows 7 โดยใช้สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Windows ติดตั้งอยู่ ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

ฉันสามารถฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์แล้วติดตั้ง Windows 7 ได้หรือไม่

ถ้าคุณซื้อ Windows 7 รุ่นเต็ม คุณสามารถฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล้วติดตั้ง Windows 7 ได้ ถ้าคุณซื้อ Windows 7 สำหรับการปรับรุ่น และต้องการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ คุณจะต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง คุณสามารถคลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง) แล้วฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ อย่าใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่นเพื่อฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ของคุณก่อนการติดตั้ง Windows 7 ถ้าคุณใช้สื่อข้อมูลสำหรับการปรับรุ่นและฟอร์แมตไดรฟ์ก่อนเริ่มกระบวนการติดตั้ง คุณจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับการปรับรุ่นเพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่

รุ่น 32 บิตและ 64 บิตแตกต่างกันอย่างไร

ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตสามารถใช้ RAM ได้มากกว่าระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต คือ 4 กิกะไบต์ขึ้นไป ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้หลายโปรแกรมพร้อมกัน ใน Windows 7 รุ่นจำหน่ายปลีกทุกชุด (ยกเว้น Home Basic) จะมีแผ่นดิสก์การติดตั้งทั้งแบบ 32 บิตและ 64 บิต เมื่อต้องการตรวจสอบว่าพีซีของคุณสามารถใช้ Windows รุ่น 64 บิตได้หรือไม่ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows รุ่น 64 บิต ให้ดูที่ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ Windows 64 บิต

ฉันสามารถปรับรุ่นจาก Windows รุ่น 32 บิตเป็นรุ่น 64 บิตได้หรือไม่

ถ้าพีซีของคุณมีตัวประมวลผล (CPU) ที่สามารถประมวลผลแบบ 64 บิต คุณจะสามารถติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตได้ แม้ว่าคุณจะใช้รุ่น 32 บิตอยู่ อย่างไรก็ตาม ในการติดตั้ง Windows 7 รุ่น 64 บิตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้รุ่น 32 บิตอยู่ คุณจะต้องสำรองแฟ้มของคุณ และเลือกตัวเลือก 'กำหนดเอง' ในการติดตั้ง จากนั้นคุณต้องคืนค่าแฟ้มของคุณและติดตั้งโปรแกรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย