การใช้รายการทางลัดเพื่อเปิดโปรแกรมและรายการ

รายการทางลัด คือรายการที่เปิดล่าสุด เช่น แฟ้ม โฟลเดอร์ หรือเว็บไซต์ ที่ได้รับการจัดระเบียบโดยโปรแกรมที่คุณใช้ในการเปิดข้อมูลเหล่านั้น คุณจะสามารถใช้ 'รายการทางลัด' ในการเปิดรายการล่าสุดได้ และคุณยังสามารถตรึงรายการโปรดเข้ากับ 'รายการทางลัด' เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงรายการที่คุณใช้เป็นประจำทุกวันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ 'รายการทางลัด' เพื่อเปิดโปรแกรมและรายการต่างๆ (2:02)
แสดงทั้งหมด

การจัดการโปรแกรมและรายการโดยใช้ 'รายการทางลัด'

บนแถบงาน 'รายการทางลัด' จะแสดงโปรแกรมที่คุณได้ตรึงเข้ากับแถบงาน และโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน บนเมนู 'เริ่ม' 'รายการทางลัด' จะแสดงโปรแกรมที่คุณได้ตรึงเข้ากับเมนู 'เริ่ม' และโปรแกรมล่าสุดที่คุณเปิด 'รายการทางลัด' จะไม่ปรากฏขึ้นใน 'โปรแกรมทั้งหมด' บนเมนู 'เริ่ม'

บน 'รายการทางลัด' นอกเหนือจากรายการที่คุณได้ตรึงไว้แล้ว ยังอาจมีรายการล่าสุดที่เปิด รายการที่เปิดบ่อย งาน หรือเว็บไซต์ได้เช่นกัน

คุณจะเห็นรายการเดียวกันใน 'รายการทางลัด' สำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเสมอ ไม่ว่าคุณกำลังดูบนเมนู 'เริ่ม' หรือบนแถบงานก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตรึงรายการหนึ่งเข้ากับ 'รายการทางลัด' ของโปรแกรมบนแถบงาน รายการนั้นจะปรากฏขึ้นใน 'รายการทางลัด' ของโปรแกรมบนเมนู 'เริ่ม' ด้วย

หมายเหตุ

 • นอกจากรายการที่ตรึงไว้หรือรายการที่เปิดอยู่ในปัจจุบันแล้ว 'รายการทางลัด' บนแถบงานยังมีคำสั่งเมนูหลายคำสั่งที่คุณสามารถใช้ในการปิดรายการใดๆ หรือถอนการตรึงโปรแกรมออกจากแถบงานอีกด้วย

 • คุณสามารถลากรายการจาก 'รายการทางลัด' เพื่อคัดลอกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากเอกสารจาก 'รายการทางลัด' ไปไว้ในข้อความอีเมลได้ ถ้าคุณต้องการส่งเอกสารนั้นไปยังบุคคลอื่น

การทำงานกับ 'รายการทางลัด' บนเมนู 'เริ่ม'

'รายการทางลัด' บนเมนู 'เริ่ม' ทำให้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

รูปภาพแสดงการตรึงรายการเข้ากับ 'รายการทางลัด' บนเมนูเริ่ม
การตรึงรายการใดๆ เข้ากับ 'รายการทางลัด' บนเมนู 'เริ่ม'

เมื่อต้องการดู 'รายการทางลัด' สำหรับโปรแกรม

 • คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่โปรแกรมที่ตรึงไว้ หรือชี้ไปที่โปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดที่อยู่ใกล้ด้านบนของเมนู 'เริ่ม' จากนั้นชี้ไปที่ หรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากโปรแกรมนั้น

เมื่อต้องการเปิดรายการ

 • คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่โปรแกรมที่ตรึงไว้ หรือชี้ไปที่โปรแกรมที่ใช้งานล่าสุดที่อยู่ใกล้ด้านบนของเมนู 'เริ่ม' เพื่อเปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม แล้วคลิกรายการ

เมื่อต้องการตรึงรายการเข้ากับ 'รายการทางลัด'

 1. คลิก เริ่ม แล้วเปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม

 2. ชี้ไปที่รายการ คลิกไอคอนหมุด แล้วคลิก ตรึงเข้ากับรายการนี้

เมื่อต้องการถอนการตรึงรายการ

 1. คลิก เริ่ม แล้วเปิด 'รายการทางลัด' สำหรับโปรแกรม

 2. ชี้ไปที่รายการ คลิกไอคอนหมุด แล้วคลิก ถอนการตรึงออกจากรายการนี้

หมายเหตุ

 • ครั้งต่อไปที่คุณเปิดรายการที่คุณได้ถอนการตรึงออกแล้ว รายการนั้นอาจปรากฏขึ้นใน 'รายการทางลัด' อีกครั้ง เมื่อต้องการเอารายการใดๆ ออกจากรายการ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก เอาออกจากรายการนี้

 • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีล้างประวัติออกจาก 'รายการทางลัด' ให้ดูที่ การล้างรายการบนเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน

การทำงานกับ 'รายการทางลัด' บนแถบงาน

'รายการทางลัด' บนแถบงานทำให้คุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่คุณใช้งานบ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

รูปภาพแสดงการตรึงรายการเข้ากับ 'รายการทางลัด' บนแถบงาน
การตรึงรายการใดๆ เข้ากับ 'รายการทางลัด' บนแถบงาน

เมื่อต้องการดู 'รายการทางลัด' สำหรับโปรแกรม

 • คลิกขวาที่ปุ่มของโปรแกรมบนแถบงาน

เมื่อต้องการเปิดรายการจาก 'รายการทางลัด'

 • เปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม แล้วคลิกรายการที่ต้องการ

เมื่อต้องการตรึงรายการเข้ากับ 'รายการทางลัด'

 • เปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม ชี้ไปที่รายการ คลิกไอคอนหมุด แล้วคลิก ตรึงเข้ากับรายการนี้

  หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถลากไอคอนแฟ้มหรือทางลัดจากเมนู 'เริ่ม' หรือเดสก์ท็อปไปยังแถบงานได้อีกด้วย การดำเนินการนี้จะตรึงรายการนั้นเข้ากับ 'รายการทางลัด' และถ้ายังไม่ได้ตรึงเข้ากับแถบงาน ก็จะตรึงโปรแกรมนั้นเข้ากับแถบงานอีกด้วย

  • โฟลเดอร์ต่างๆ จะถือว่าเป็นรายการของ Windows Explorer และจะปรากฏขึ้นใน 'รายการทางลัด' ของ Windows Explorer เมื่อได้ตรึงโฟลเดอร์นั้นไว้ หรือเมื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น

เมื่อต้องการถอนการตรึงรายการ

 • เปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม ชี้ไปที่รายการ คลิกไอคอนหมุด แล้วคลิก ถอนการตรึงออกจากรายการนี้

  หมายเหตุ

  • ครั้งต่อไปที่คุณเปิดรายการที่คุณได้ถอนการตรึงออกแล้ว รายการนั้นอาจปรากฏขึ้นใน 'รายการทางลัด' อีกครั้ง เมื่อต้องการเอารายการใดๆ ออกจากรายการ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น แล้วคลิก เอาออกจากรายการนี้

  • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีล้างประวัติออกจาก 'รายการทางลัด' ทั้งหมด ให้ดูที่ การล้างรายการบนเมนู 'เริ่ม' และแถบงาน