การใช้ตำแหน่งที่ตั้งและเซนเซอร์อื่นๆ

เมื่อใช้เซนเซอร์ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถกำหนดข้อมูลและบริการต่างๆ ให้กับคุณตามตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณ สภาพแวดล้อม และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ด้วยเซนเซอร์ตำแหน่งที่ตั้งและคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถค้นหาภัตตาคารใกล้เคียง ดูเส้นทางที่ไปยังภัตตาคารนั้น ส่งเส้นทางไปให้เพื่อน แล้วขับรถไปตามเส้นทางบนแผนที่เมื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์ประเภทต่างๆ ให้ดูที่ เซนเซอร์คืออะไร

โปรแกรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเซนเซอร์เมื่อมีการติดตั้งและเปิดใช้งานเซนเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยโปรแกรมสามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยคุณในงานประจำวัน หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการป้องกันโปรแกรมและบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ ให้คุณปิดใช้งานเซนเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์

เนื่องจากบางโปรแกรมอาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเซนเซอร์เฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows โดยใช้บัญชีผู้ดูแล

คุณอาจต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้บางรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่ เซนเซอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของฉันอย่างไร