การใช้ 'เนื้อหาสรุป RSS'

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'เนื้อหาสรุป RSS'

แสดงทั้งหมด

'เนื้อหาสรุป RSS' คืออะไร

'เนื้อหาสรุป RSS' มีเนื้อหาที่ปรับปรุงเป็นประจำซึ่งเผยแพร่โดยเว็บไซต์ โดยปกติจะใช้สำหรับเว็บไซต์ข่าวสารและสมุดบันทึกบนเว็บ แต่ใช้สำหรับกระจายเนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เนื้อหาสรุปส่งเนื้อหาเสียง (มักจะอยู่ในรูปแบบ MP3) ซึ่งคุณสามารถฟังได้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แบบพกพาของคุณ ซึ่งเรียกว่า การพ็อดแคสต์

เนื้อหาสรุปสามารถมีเนื้อหาแบบเดียวกับในเว็บไซต์ แต่มักจะมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน เมื่อคุณสมัครใช้งานแล้ว Internet Explorer จะตรวจสอบเว็บไซต์และดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเห็นว่ามีอะไรใหม่ๆ นับตั้งแต่ที่คุณไปยังเนื้อหาสรุปครั้งล่าสุด

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาสรุป

เมื่อคุณดูเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Internet Explorer จะค้นหาเนื้อหาสรุป ถ้าเนื้อหาสรุปพร้อมใช้งาน ปุ่ม 'เนื้อหาสรุป' รูปภาพของปุ่ม 'เนื้อหาสรุป' จะเปลี่ยนสี และมีการเล่นเสียง

ฉันจะดูเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่ง ปุ่ม 'เนื้อหาสรุป' รูปภาพของปุ่ม 'เนื้อหาสรุป' จะเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าเนื้อหาสรุปนั้นพร้อมใช้งาน คลิกปุ่ม เนื้อหาสรุป แล้วคลิกเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการดู ถ้าเว็บไซต์นั้นมี Web Slice ด้วย คุณจะเห็นปุ่ม Web Slice รูปภาพของปุ่ม Web Slice เมื่อต้องการรับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ คุณควรสมัครใช้งานเนื้อหาสรุป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Web Slice ให้ดูที่ การกำหนดแถบรายการโปรดของคุณเอง

ฉันจะสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปได้อย่างไร

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสรุปที่คุณต้องการสมัครใช้งาน

  3. คลิกปุ่ม เนื้อหาสรุปรูปภาพของปุ่ม 'เนื้อหาสรุป' เพื่อค้นหาเนื้อหาสรุปบนเว็บเพจ
  4. คลิกเนื้อหาสรุป (ถ้าพร้อมใช้งานมากกว่าหนึ่ง) ถ้ามีเนื้อหาสรุปเดียวที่พร้อมใช้งาน คุณจะไปยังเพจนั้นโดยตรง

  5. คลิก สมัครใช้งานเนื้อหาสรุปนี้

  6. พิมพ์ชื่อสำหรับเนื้อหาสรุป และเลือกโฟลเดอร์เพื่อสร้างตำแหน่งที่ตั้งให้เนื้อหาสรุป

  7. คลิก สมัครใช้งาน

ฉันจะเพิ่มเนื้อหาสรุปลงในแถบรายการโปรดได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาสรุปลงในแถบรายการโปรด ให้สมัครใช้งานเนื้อหาสรุป แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มในแถบรายการโปรด ในกล่องโต้ตอบ สมัครใช้งานเนื้อหาสรุปนี้ ถ้าคุณสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม เพิ่มในแถบรายการโปรดรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มในแถบรายการโปรด' เพื่อเพิ่มเนื้อหาสรุปลงในแถบรายการโปรด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบรายการโปรด ให้ดูที่ การกำหนดแถบรายการโปรดของคุณเอง

การสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่ต้อง โดยทั่วไปมักจะสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปฟรี

ฉันจะดูเนื้อหาสรุปที่สมัครใช้งานได้อย่างไร

คุณสามารถดูเนื้อหาสรุปได้บนแท็บ 'เนื้อหาสรุป' ใน 'ศูนย์กลางรายการโปรด' เมื่อต้องการดูเนื้อหาสรุปของคุณ ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด แล้วคลิก เนื้อหาสรุป

โปรแกรมอื่นๆ สามารถแสดงเนื้อหาสรุปที่ฉันสมัครใช้งานได้หรือไม่

ได้ Internet Explorer จะส่ง 'รายการเนื้อหาสรุปที่ใช้ร่วมกัน' ให้กับโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปด้วย Internet Explorer และอ่านเนื้อหาสรุปนั้นจากโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น โปรแกรมอีเมล

RSS หมายถึงอะไร

คำย่อ RSS มาจากคำว่า Really Simple Syndication และใช้อธิบายเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาสรุป