การใช้บันทึกย่อช่วยเตือน

คุณสามารถใช้ 'บันทึกย่อช่วยเตือน' ในการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ จดหมายเลขโทรศัพท์ หรือเขียนสิ่งอื่นๆ แบบเดียวกับที่คุณใช้แผ่นกระดาษได้ คุณสามารถใช้ 'บันทึกย่อช่วยเตือน' กับปากกาแท็บเล็ตหรือแป้นพิมพ์มาตรฐาน เมื่อต้องการเขียนบันทึกย่อโดยใช้ปากกาแท็บเล็ต ให้เริ่มเขียนบนบันทึกย่อในตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมึกปรากฏ เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อ ให้คลิกที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ แล้วเริ่มพิมพ์

รูปภาพของบันทึกย่อช่วยเตือน
บันทึกย่อช่วยเตือน
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อช่วยเตือน

 • เปิด 'บันทึกย่อช่วยเตือน' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ บันทึกย่อช่วยเตือน แล้วเคาะ บันทึกย่อช่วยเตือน ในรายการผลลัพธ์

  เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม สร้างบันทึกย่อ

  คุณยังสามารถเปิดบันทึกย่อใหม่ด้วยการกดแป้น Ctrl+N ได้อีกด้วย

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดบันทึกย่อ ให้ลากขอบหรือมุมของบันทึกย่อเพื่อปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เมื่อต้องการลบบันทึกย่อช่วยเตือน

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใช้บันทึกย่อแล้ว คุณสามารถลบบันทึกย่อเพื่อล้างเดสก์ท็อปของคุณได้

 1. คลิกที่ปุ่ม ลบบันทึกย่อ

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกย่อช่วยเตือน ให้คลิก ใช่

  คุณยังสามารถลบบันทึกย่อโดยการกดแป้น Ctrl+D ได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณลบบันทึกย่อทั้งหมดของคุณ 'บันทึกย่อช่วยเตือน' จะปิด เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อใหม่ ให้เปิด 'บันทึกย่อช่วยเตือน' อีกครั้ง

  • เปิด 'บันทึกย่อช่วยเตือน' ด้วยการเคาะปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ บันทึกย่อช่วยเตือน แล้วเคาะ บันทึกย่อช่วยเตือน ในรายการผลลัพธ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของบันทึกย่อช่วยเตือน

 • คลิกขวาที่บันทึกย่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นให้คลิกสี

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในบันทึกย่อช่วยเตือน

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความ เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อทำรายการ หรือเปลี่ยนขนาดข้อความได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด โดยทำดังนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อจัดรูปแบบข้อความบนบันทึกย่อของคุณ

  ชนิดของการจัดรูปแบบ แป้นพิมพ์ลัด
  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ข้อความตัวหนา

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+B

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ข้อความตัวเอียง

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+I

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ข้อความที่ขีดเส้นใต้

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+U

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ขีดทับ

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+T

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+Shift+L

  (กดแป้นพิมพ์ลัดนี้อีกครั้งเพื่อสลับไปยังรายการลำดับเลข)

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ขนาดข้อความที่ใหญ่ขึ้น

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+Shift+>

  ชนิดของการจัดรูปแบบ

  ขนาดข้อความที่เล็กลง

  แป้นพิมพ์ลัด

  Ctrl+Shift+<