การใช้คุณลักษณะ 'เล่นที่' เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ 'เล่นที่' เพื่อส่งกระแสข้อมูลแฟ้มวิดีโอ เพลง หรือรูปภาพที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังอุปกรณ์เล่นสื่อที่แยกต่างหากบนเครือข่ายในบ้านของคุณ อุปกรณ์นั้นอาจเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โทรทัศน์ หรือสเตอริโอที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ 'เล่นที่' ใน Windows Media Player หรือทุกที่ที่คุณจัดเก็บแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รูปภาพของปุ่ม 'เล่น' ดูการสาธิต:‌ Windows 7 Play To demo
รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'
กล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'

แม้ว่าการใช้ 'เล่นที่' นั้นจะง่ายดายด้วยการจัดการข้อมูลที่คุณส่งกระแสได้ในกล่องโต้ตอบเดียว แต่คุณก็ต้องมีเครือข่ายติดตั้งไว้แล้ว ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อก่อน จึงจะสามารถเล่นสื่อบนอุปกรณ์อื่นได้

การติดตั้งเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อของคุณ

ก่อนที่จะสามารถใช้ 'เล่นที่' คุณต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

 • เครือข่ายส่วนตัวแบบผ่านสายหรือไร้สาย

 • คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณที่ใช้ Windows 7 หรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวรับสื่อดิจิทัล (บางครั้งเรียกว่าเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลบนเครือข่าย) ตัวรับสื่อดิจิทัลคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือแบบผ่านสายของคุณ ซึ่งสามารถควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ

  • คุณต้องอนุญาตการควบคุมระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก่อน จึงจะสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังเครื่องนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตการควบคุมระยะไกลและการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลอื่นๆ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player

  • เมื่อคุณส่งกระแสข้อมูลเพลงไปยังตัวรับสื่อดิจิทัล คุณอาจไม่สามารถสลับแทร็กโดยใช้ตัวควบคุมในอุปกรณ์เอง หรือตัวควบคุมระยะไกลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย

การเปิดการส่งกระแสข้อมูล

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องตรวจพบอุปกรณ์เล่นที่เหมาะสมบนเครือข่ายของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถใช้ 'เล่นที่' เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อ ซึ่งหมายความว่า คุณต้องเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดไว้ เมื่อต้องการเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อบนเครือข่ายในบ้านของคุณใน Windows Media Player ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

  เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน จะไม่มีในเมนู ส่งกระแสข้อมูล ถ้าได้เปิดการส่งกระแสข้อมูลอยู่แล้ว

 3. ใน ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้คลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้ดูที่ การส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Media Player

การใช้ 'เล่นที่' ใน Windows Media Player

Windows Media Player ช่วยให้จัดการสื่อของคุณได้ง่ายดาย เพียงค้นหารายการที่คุณต้องการเล่น แล้วเปิด 'เล่นที่' เมื่อต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการเล่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ถ้าบานหน้าต่างรายการปิดอยู่ หรือถ้าแท็บ เขียน หรือ ซิงค์ เปิดขึ้นมา ให้คลิกแท็บ เล่น

 3. ค้นหารายการที่คุณต้องการเล่นในไลบรารีของ Player แล้วลากรายการเหล่านั้นจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการ

 4. คลิกปุ่ม เล่นที่รูปภาพของปุ่ม 'เล่นที่' ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิกอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณที่จะรับสื่อ
 5. ในกล่องโต้ตอบ เล่นที่ ให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อควบคุมการเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ และเพื่อเปลี่ยนไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ 'เล่น' บานหน้าต่างรายการ และตัวควบคุมการเล่น ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

การใช้ 'เล่นที่' ในตำแหน่งอื่นใน Windows

นอกจาก Windows Media Player แล้ว คุณยังสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อด้วย 'เล่นที่' ได้ด้วยการคลิกขวาที่แฟ้ม เมื่อต้องการเลือกแฟ้มสื่อและส่งกระแสข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการส่งกระแสข้อมูลไปยังอุปกรณ์เล่นสื่อเครื่องอื่น

 2. คลิกขวาที่แฟ้มที่เลือก ชี้ไปที่ 'เล่นที่' แล้วคลิกอุปกรณ์บนเครือข่ายที่จะรับสื่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบ เล่นที่ ให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อควบคุมการเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ และเพื่อเปลี่ยนไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการ

การจัดการรายการในกล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาแฟ้มออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ เล่นที่ และเปลี่ยนลำดับที่จะเล่นรายการได้

 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้ลากรายการลงในกล่องโต้ตอบ เล่นที่

 • เมื่อต้องการเอารายการออก ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

 • เมื่อต้องการย้ายลำดับรายการที่อยู่ในรายการ ให้ลากรายการขึ้นหรือลงภายในรายการ

 • เมื่อต้องการล้างรายการทั้งหมด ให้คลิก ล้างรายการ