การใช้ตัวแสดง XPS

ตัวแสดง XPS เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อดู ค้นหา กำหนดสิทธิ และเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร XPS ได้ เมื่อต้องการใช้ตัวแสดง XPS ให้เปิดเอกสาร XPS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัวแสดง XPS คืออะไร และ เอกสาร XPS: คำถามที่ถามบ่อย

รูปภาพของแถบเครื่องมือใน 'ตัวแสดง XPS'
แถบเครื่องมือในตัวแสดง XPS

ปุ่มแถบเครื่องมือในตัวแสดง XPS

ปุ่มแถบเครื่องมือ วัตถุประสงค์การใช้
ปุ่มแถบเครื่องมือ

แฟ้ม

วัตถุประสงค์การใช้

เปิดเอกสาร XPS ในตัวแสดง บันทึกสำเนาของเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือออกจากตัวแสดง คุณยังสามารถดูข้อมูลเอกสาร เช่น ผู้สร้างหรือวันที่สร้างได้อีกด้วย

ปุ่มแถบเครื่องมือ

สิทธิ

วัตถุประสงค์การใช้

ตั้งค่า ทำการเปลี่ยนแปลง และดูสิทธิของเอกสาร คุณยังสามารถเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ใช้สิทธิได้ด้วย ถ้าคุณเป็นผู้สร้างเอกสาร คุณสามารถตั้งค่าหรือทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิของเอกสารได้ ถ้าคุณไม่ใช่ผู้สร้างเอกสาร คุณสามารถดูว่าสิทธิของเอกสารใดที่คุณมี

ปุ่มแถบเครื่องมือ

ลายเซ็น

วัตถุประสงค์การใช้

เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร ร้องขอลายเซ็นจากบุคคลอื่น และดูลายเซ็นดิจิทัล ที่นำมาใช้กับเอกสารอยู่แล้ว

ปุ่มแถบเครื่องมือ
เค้าร่าง รูปภาพของปุ่ม 'เค้าร่าง' ใน 'ตัวแสดง XPS'
วัตถุประสงค์การใช้

ดูเค้าร่างของเอกสาร คุณยังสามารถดูผลลัพธ์การค้นหาของเอกสารและลายเซ็นดิจิทัลในบานหน้าต่างเค้าร่างได้ด้วย (เอกสารบางอย่างอาจไม่มีเค้าร่าง)

ปุ่มแถบเครื่องมือ
พิมพ์ รูปภาพของปุ่ม 'พิมพ์' ใน 'ตัวแสดง XPS'
วัตถุประสงค์การใช้

พิมพ์เอกสาร XPS ถ้าสิทธิได้รับการนำไปใช้กับเอกสารแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิในการพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์เอกสาร

ปุ่มแถบเครื่องมือ
ดู รูปภาพของปุ่ม 'มุมมอง' ใน 'ตัวแสดง XPS'
วัตถุประสงค์การใช้

เลือกขนาดที่คุณต้องการดูเอกสาร ตัวเลือกประกอบด้วยมุมมอง 100% มุมมองรูปขนาดย่อ และเต็มหน้าจอ

ปุ่มแถบเครื่องมือ

กล่องค้นหา

วัตถุประสงค์การใช้

ค้นหาคำหรือวลีในเอกสาร ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงในบานหน้าต่างเค้าร่าง