การดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอใน Windows Media Player

ถ้าคุณต้องการให้วิดีโอ รายการทีวี ดีวีดี หรือจินตภาพเล่นเต็มหน้าจอทั้งหมด ให้สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอใน Windows Media Player เมื่อ Player อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ คุณสามารถควบคุมการเล่นที่มีตัวควบคุมบนหน้าจอ ซึ่งปรากฎที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุม Player ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Media Player สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการแสดงผลต่างๆ ให้ดูที่ การสลับโหมดการแสดงผลใน Windows Media Player

เมื่อต้องการควบคุมการเล่นด้วยตัวควบคุมบนหน้าจอ

  1. ขณะที่วิดีโอกำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้คลิกปุ่ม ดูแบบเต็มหน้าจอรูปภาพของปุ่ม 'ดูแบบเต็มหน้าจอ' หรือกด Alt+Enter

    ตัวควบคุมการเล่นอาจปรากฎเป็นเวลาสั้นๆ (ขึ้นอยู่กับความสามารถของการ์ดแสดงผล และฟังก์ชันการทำงานของวิดีโอหรือดีวีดีที่คุณกำลังดู) ถ้าคุณยังไม่เห็นตัวควบคุมการเล่น และยังไม่ได้ปิดตัวควบคุมแบบเต็มหน้าจอ ให้ขยับเมาส์เพื่อทำให้ตัวควบคุมปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้ง

  2. คลิกที่ตัวควบคุมการเล่นที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

  3. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้กด Esc หรือคลิกปุ่ม ออกจากโหมดเต็มหน้าจอรูปภาพปุ่ม 'ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ'