การดู หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการพิมพ์

หลังจากคุณเริ่มการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่าย คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกได้ในคิวงานพิมพ์

คิวงานพิมพ์แสดงสิ่งที่คุณกำลังพิมพ์หรือรอพิมพ์ นอกจากนี้ คิวงานพิมพ์ยังแสดงข้อมูลเป็นประโยชน์ เช่น สถานะของการพิมพ์ ชื่อผู้พิมพ์และงานที่พิมพ์ และจำนวนหน้าที่เหลือ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการพิมพ์ (1:33)
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการยกเลิกการพิมพ์ทั้งหมด (1:46)

การดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่

คุณสามารถดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่หรือกำลังรอที่จะพิมพ์ได้ในคิวงานพิมพ์ เอกสารที่แสดงอยู่ต้นรายการจะถูกพิมพ์ก่อน

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการดูคิวงานพิมพ์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ รูปภาพของไอคอนเครื่องพิมพ์ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

การยกเลิกการพิมพ์

ถ้าคุณพิมพ์งานบางอย่างด้วยความผิดพลาด คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์นั้นได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าการพิมพ์นั้นได้เริ่มไปแล้วก็ตาม

เมื่อต้องการยกเลิกการพิมพ์เอกสารเดียว

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกขวาที่เอกสารที่รอพิมพ์ คลิก ยกเลิก แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

เมื่อต้องการยกเลิกการพิมพ์ทั้งหมด

เมื่อต้องการยกเลิกการพิมพ์เอกสารทั้งหมดที่รอพิมพ์ คุณต้องมีสิทธิในการจัดการเอกสารบนเครื่องพิมพ์

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกเมนู เครื่องพิมพ์ คลิก ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยัน รายการที่กำลังพิมพ์อยู่อาจพิมพ์เสร็จ แต่รายการที่เหลือจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการดูสิทธิในการพิมพ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้อยู่ แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้นคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน สิทธิในการพิมพ์อาจมีการควบคุมโดยผู้ดูแลของคุณ

การหยุดการพิมพ์ชั่วคราว

คุณสามารถหยุดการพิมพ์ชั่วคราวและดำเนินการพิมพ์ต่อเอกสารเดียวหรือหลายๆ เอกสารในคิวได้

เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการพิมพ์ต่อเอกสารเดียว

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกขวาที่เอกสารที่รอพิมพ์ แล้วคลิก หยุดชั่วคราว หรือ ดำเนินการต่อ

เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการพิมพ์ต่อเอกสารทั้งหมด

เมื่อต้องการหยุดพิมพ์เอกสารของบุคคลอื่นชั่วคราว คุณต้องมีสิทธิ

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกเมนู เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก หยุดการพิมพ์ชั่วคราว เมื่อต้องการดำเนินการพิมพ์ต่อ ให้คลิก หยุดการพิมพ์ชั่วคราว อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการดูสิทธิในการพิมพ์ของคุณ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้อยู่ แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ คลิกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้นคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน สิทธิในการพิมพ์อาจมีการควบคุมโดยผู้ดูแลของคุณ

การเริ่มการพิมพ์ใหม่

ถ้าคุณพบว่างานพิมพ์ของคุณใช้สีผิดหรือขนาดกระดาษไม่ถูกต้อง คุณสามารถเริ่มใหม่ได้ตั้งแต่ต้น

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกขวาที่เอกสารที่คุณต้องการพิมพ์อีกครั้ง แล้วคลิก เริ่มการทำงานใหม่

การจัดลำดับคิวการพิมพ์ใหม่

ถ้าคุณกำลังพิมพ์งานหลายรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการพิมพ์งานของคุณได้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. เปิดคิวงานพิมพ์ด้วยการเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ บนแถบคำสั่ง

 3. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วลากแท็บ ลำดับความสำคัญ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนลำดับการพิมพ์ แล้วคลิก ตกลง (รายการที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกพิมพ์ก่อน)