การดูรูปภาพและวิดีโอใน Windows Media Center

คุณสามารถใช้ Windows Media Center เล่นวิดีโอภาพครอบครัวและดูภาพถ่ายดิจิทัลของคุณได้อย่างสนุกหลายวิธี

รูปภาพของตัวเลือกไลบรารีรูปภาพใน Windows Media Center
เข้าถึงรูปภาพของคุณใน Windows Media Center

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอใน Media Center ให้ดูที่ การทำงานกับรูปภาพใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย และ การเล่นวิดีโอใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

Media Center จะให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลที่เข้ากันได้สำหรับ Media Center ถ้าคุณไม่มีรีโมทคอนโทรลของ Media Center คุณสามารถเลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาของรูปภาพและวิดีโอของคุณได้ด้วยการขยับเมาส์ไปตามขอบของหน้าจอ หรือโดยใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาบนแป้นพิมพ์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

การค้นหาและดูรูปภาพ

ถ้าคุณหารูปภาพที่ต้องการไม่พบ ให้ลองเปลี่ยนวิธีที่ Media Center จัดกลุ่มรูปภาพของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อเรียงโฟลเดอร์และแฟ้มของคุณตามลำดับตัวอักษร แล้วคลิก วันที่ถ่าย เพื่อเรียงโฟลเดอร์และแฟ้มตามวันที่ หรือคลิก แท็ก เพื่อเรียงแฟ้มตามแท็ก ที่นำไปใช้ (เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กและวิธีการใช้แท็ก ให้ดูที่ การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา)

 4. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการดู

เมื่อต้องการดูหรือนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์แบบถอดได้

ถ้าคุณมีรูปภาพอยู่บนอุปกรณ์แบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์ หรือกล้องดิจิทัล คุณสามารถดูรูปภาพนั้นใน Media Center หรือนำเข้ารูปภาพมาไว้บนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ (ปกติแล้วกล้องและอุปกรณ์แบบถอดได้ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับ USB พอร์ต)

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อคัดลอกรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' บนคอมพิวเตอร์ (เมื่อต้องการดูแฟ้มวิดีโอที่นำเข้าใน Media Center คุณจะต้องย้ายแฟ้มเหล่านั้นมายังโฟลเดอร์ 'วิดีโอของฉัน' หรือ 'วิดีโอสาธารณะ' ใน Windows Explorer ด้วยตนเองก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการวิดีโอของคุณ)

  • คลิก ดูรูปภาพ หรือ ดูวิดีโอ เพื่อเข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอบนอุปกรณ์โดยไม่ต้องคัดลอกมาไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณจัดเก็บสื่อบนไดรฟ์แบบถอดได้บางประเภท (เช่น USB ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก) คุณต้องเพิ่มสื่อเหล่านั้นเข้าไปด้วยตนเองเพื่อดูใน Media Center เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอภาพนิ่ง

การนำเสนอภาพนิ่งเป็นวิธีดูกลุ่มภาพถ่ายทีละภาพแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถสร้างการนำเสนอภาพนิ่งของคุณโดยมีทั้งรูปภาพและเพลงประกอบที่คุณต้องการ แล้วบันทึกการนำเสนอภาพนิ่งให้เข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก สร้างการนำเสนอภาพนิ่ง จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มรูปภาพและเพลงลงในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 4. ในหน้า ตรวจทานและแก้ไขการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรูปภาพและเพลงเพิ่มเติม และเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก สร้าง

 5. ในหน้า ไลบรารีรูปภาพ ให้คลิกการนำเสนอภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่น แล้วคลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเล่นการนำเสนอภาพนิ่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างการนำเสนอภาพนิ่งแบบกำหนดเอง ในหน้า ไลบรารีรูปภาพ ให้คลิกโฟลเดอร์ แล้วคลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งพร้อมเพลงประกอบใน Windows Media Center

เมื่อต้องการเล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 2. ในหน้า 'ไลบรารีรูปภาพ' ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่ง คลิกการนำเสนอภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่น แล้วคลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่ง

 3. ขณะที่การนำเสนอภาพนิ่งกำลังเล่นอยู่ ให้ขยับเมาส์เพื่อให้ตัวควบคุมการเล่นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม ลูกศรซ้ายรูปภาพของปุ่มลูกศรซ้าย หรือปุ่ม ลูกศรขวารูปภาพของปุ่มลูกศรขวา เพื่อดูภาพย้อนกลับไปหรือไปข้างหน้าหนึ่งภาพในการนำเสนอภาพนิ่ง
  • คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวรูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' เพื่อหยุดเพลงและการนำเสนอภาพนิ่งชั่วคราว
  • คลิกปุ่ม ข้ามไปข้างหน้ารูปภาพของปุ่ม 'ข้ามไปข้างหน้า' หรือปุ่ม ข้ามย้อนหลังรูปภาพของปุ่ม 'ข้ามย้อนหลัง' เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือย้อนไปยังเพลงก่อนหน้า
  • คลิกปุ่ม ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เพื่อปิดเสียง
  • คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มเสียง' หรือปุ่ม ลดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ลดเสียง' เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง
  • คลิกปุ่ม หยุดรูปภาพของปุ่ม 'หยุด' เพื่อหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง (เพลงจะเล่นต่อไปแต่รูปภาพจะไม่ปรากฏ)

หมายเหตุ

การกำหนดการตั้งค่าสำหรับการนำเสนอภาพนิ่งเอง

ตัวเลือกสำหรับการกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งของคุณเองมีอยู่มากมาย คุณสามารถระบุลำดับที่ต้องการให้รูปภาพแสดง ระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพ และลักษณะด้านอื่นของการนำเสนอภาพนิ่งได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก รูปภาพ แล้วคลิก การนำเสนอภาพนิ่ง คุณสามารถกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งของคุณเองโดยใช้ตัวเลือกบนหน้าจอนี้

 3. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

การจัดอันดับและเล่นรูปภาพโปรดของคุณ

คุณสามารถจัดอันดับรูปภาพแต่ละรูปได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามรายการโปรดต่างๆ แล้วเล่นการนำเสนอพิเศษที่มีเฉพาะรูปภาพโปรดของคุณเท่านั้นได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีรูปภาพ

 3. คลิกขวาที่รูปภาพซึ่งคุณต้องการจัดอันดับ แล้วคลิกปุ่ม 'การจัดอันดับ' (ดาวห้าดวงเรียงเป็นแถว) หลายๆ ครั้งจนปุ่มแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการ

 4. คลิกปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียว รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' สีเขียวใน Windows Media Center เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center แล้วเลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ จากนั้นคลิก เล่นรายการโปรด

  ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะใช้การจัดอันดับเพื่อกำหนดว่ารูปภาพใดเป็นรายการโปรดของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'รูปภาพโปรด' จากหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก รูปภาพ แล้วคลิก รูปภาพโปรด จากนั้นปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

การค้นหาและเล่นแฟ้มวิดีโอ

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการค้นหาแฟ้มวิดีโอที่ต้องการ ให้ลองเปลี่ยนวิธีที่ Media Center จัดกลุ่มวิดีโอของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีวิดีโอ

 3. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อเรียงโฟลเดอร์และแฟ้มของคุณตามลำดับตัวอักษร หรือคลิก วันที่ถ่าย เพื่อเรียงโฟลเดอร์ตามวันที่

 4. ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการดูแล้วคลิกที่แฟ้มวิดีโอดังกล่าวเพื่อเล่น

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่พบวิดีโอที่กำลังค้นหา คุณอาจจำเป็นต้องระบุตำแหน่งที่เก็บแฟ้มนั้นกับ Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่า Media Center สนับสนุนรูปแบบที่คุณกำลังพยายามจะเล่น

การลดความเร็ว เพิ่มความเร็ว หรือกรอแฟ้มวิดีโอกลับ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ รูปภาพและวิดีโอ แล้วคลิก ไลบรารีวิดีโอ

 3. ค้นหาวิดีโอที่คุณต้องการดูแล้วคลิกที่แฟ้มวิดีโอดังกล่าวเพื่อเล่น

 4. คลิกปุ่ม หยุดชั่วคราวรูปภาพของปุ่ม 'หยุดชั่วคราว' แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า หนึ่งครั้งเพื่อเล่นวิดีโอแบบเคลื่อนไหวช้า

  • คลิกปุ่ม กรอไปข้างหน้า สี่ครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นวิดีโอ

  • คลิกปุ่ม กรอกลับ หนึ่ง สอง สาม หรือสี่ครั้ง เพื่อเล่นวิดีโอย้อนกลับด้วยความเร็วระดับต่างๆ

  • คลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น' เพื่อเล่นต่อด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนสีพื้นหลังของวิดีโอ

ถ้ามีรูปค้างอยู่บนหน้าจอนานกว่าปกติ บางครั้งจะทำให้เกิดรอยของภาพลางๆ อยู่บนหน้าจอแม้หลังจากที่มีรูปใหม่มาแสดงแทนที่แล้วก็ตาม รอยลักษณะนี้เรียกว่า รอยภาพค้าง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยภาพค้างในระหว่างการเล่นวิดีโอใน Media Center คุณสามารถเปลี่ยนเฉดสีดำที่อาจปรากฎบนด้านซ้ายและขวา หรือบนและล่างของวิดีโอของคุณ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ทั่วไป แล้วคลิก ลักษณะพิเศษภาพและเสียง

 3. ภายใต้ สีพื้นหลังวิดีโอ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเปลี่ยนสี สีเริ่มต้นคือสีดำ ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเทาเฉดต่างๆ หรือเปลี่ยนเป็นสีขาวได้
 4. คลิก บันทึก