การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) จะแจ้งให้คุณทราบก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล การตั้งค่า UAC เริ่มต้นจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีโปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ แต่คุณจะสามารถเปลี่ยนความถี่ที่ UAC จะแจ้งให้คุณทราบ

ตารางต่อไปนี้แสดงคำอธิบายของการตั้งค่า UAC และผลกระทบของการตั้งค่าแต่ละอย่างที่อาจมีต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า คำอธิบาย ผลกระทบต่อความปลอดภัย
การตั้งค่า

แจ้งให้ทราบเสมอ

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์หรือในการตั้งค่าของ Windows ที่ต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแล

 • เมื่อคุณได้รับแจ้งแล้ว เดสก์ท็อปของคุณจะหรี่ลง และคุณต้องอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอในกล่องโต้ตอบ UAC ก่อนที่คุณจะสามารถทำอย่างอื่นบนคอมพิวเตอร์ได้ การหรี่ความสว่างของเดสก์ท็อปของคุณลงถือว่าเป็น เดสก์ท็อปที่ปลอดภัย เนื่องจากโปรแกรมอื่นๆ จะไม่สามารถทำงานได้ในขณะที่เดสก์ท็อปหรี่อยู่

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • นี่เป็นการตั้งค่าที่มีความปลอดภัยมากที่สุด

 • เมื่อคุณได้รับแจ้งแล้ว คุณควรอ่านเนื้อหาของกล่องโต้ตอบแต่ละกล่องอย่างระมัดระวังก่อนที่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า

แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะเมื่อมีโปรแกรมพยายามจะทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแล

 • คุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามทำการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ Windows ที่ต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแล

 • คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถ้ามีโปรแกรมภายนอก Windows พยายามทำการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ Windows

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • ปกติจะปลอดภัยที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ Windows โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Windows อาจมีคำสั่งหรือข้อมูลที่ส่งผ่านมา และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอาจใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการติดตั้งแฟ้มหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรจะใช้ความระมัดระวังเสมอเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณอนุญาตให้ทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า

แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะเมื่อมีโปรแกรมพยายามทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ (อย่าหรี่เดสก์ท็อปของฉัน)

คำอธิบาย
 • คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนที่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแล

 • คุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถ้าคุณพยายามทำการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ Windows ที่ต้องได้รับสิทธิจากผู้ดูแล

 • คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถ้ามีโปรแกรมภายนอก Windows พยายามทำการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าของ Windows

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • การตั้งค่านี้เหมือนกันกับ "แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะเวลาที่โปรแกรมพยายามเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของฉัน" แต่คุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ทราบในเดสก์ท็อปที่ปลอดภัย

 • เนื่องจากกล่องโต้ตอบ UAC ไม่ได้อยู่บนเดสก์ท็อปที่ปลอดภัยที่มีการตั้งค่านี้ โปรแกรมอื่นอาจจะรบกวนลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของกล่องโต้ตอบ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเล็กน้อยถ้าคุณมีโปรแกรมที่เป็นอันตรายทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

การตั้งค่า

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คำอธิบาย
 • คุณจะไม่ได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล โปรแกรมจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คุณไม่ทราบ

 • ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณเลือกการตั้งค่านี้ คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำให้กระบวนการปิด UAC เสร็จสมบูรณ์ เมื่อปิด UAC แล้ว ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลจะมีสิทธิของผู้ดูแลเสมอ

ผลกระทบต่อความปลอดภัย
 • นี่เป็นการตั้งค่าที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด เมื่อคุณตั้งค่าให้ UAC เป็นไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณจะทำให้คอมพิวเตอร์มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • ถ้าคุณตั้งค่าให้ UAC เป็นไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณเรียกใช้ เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้จะมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แบบเดียวกันกับที่คุณมี สิ่งนี้รวมถึงการอ่านและการทำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของระบบที่ได้รับการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล แฟ้มที่บันทึกไว้ และรายการอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถสื่อสารและถ่ายโอนข้อมูลไปยังและจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ด้วย รวมทั้งอินเทอร์เน็ต

 • เปิด 'การตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ uac แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ

 • หากคุณใช้อุปกรณ์การช่วยการเข้าถึง เช่น ตัวอ่านหน้าจอ เราขอแนะนำให้คุณเลือกการตั้งค่า UAC แจ้งให้ทราบเสมอ หรือ ค่าเริ่มต้น - แจ้งให้ฉันทราบเฉพาะเวลาที่โปรแกรมพยายามเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์ของฉัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้สองการตั้งค่านี้