ฉันควรใช้การตั้งค่าการสำรองข้อมูลแบบใดเพื่อให้มีเนื้อที่ดิสก์มากที่สุด

Windows Backup จะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดการเนื้อที่ดิสก์ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรองของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่า Windows Backup คุณสามารถดูจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรอง และจำนวนเนื้อที่ว่างที่คุณมีบนดิสก์ที่กำลังมีการบันทึกสำเนาสำรองของคุณได้ด้วยการไปที่ 'แผงควบคุมการสำรองข้อมูลและการคืนค่า' เมื่อต้องการควบคุมการใช้จำนวนเนื้อที่ดิสก์ คุณสามารถเลือกจำนวนแฟ้มที่จะสำรองและจำนวนอิมเมจระบบที่จะให้ Windows เก็บรักษา ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าวิธีใดดีที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ

 • สำเนาสำรองสร้างขึ้นเป็นชุดข้อมูลที่เรียกว่า ช่วงเวลาการสำรอง เมื่อต้องการช่วยให้มีเนื้อที่ดิสก์มากที่สุด Windows Backup จะสำรองโฟลเดอร์ที่เลือกทั้งหมดในครั้งแรกที่ทำงาน จากนั้นจะสำรองเฉพาะแฟ้มใหม่หรือแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด Windows จะสร้างการสำรองข้อมูลใหม่แบบเต็มเป็นระยะ การสำรองข้อมูลแบบเต็มแต่ละครั้งเรียกว่าช่วงเวลาการสำรอง เมื่อคุณดูสำเนาสำรองแฟ้มของคุณ คุณจะเห็นช่วงเวลาการสำรองทั้งหมดที่ติดป้ายชื่อด้วยช่วงวันที่ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะลบสำเนาสำรองแฟ้ม คุณควรเก็บสำเนาสำรองแฟ้มล่าสุดไว้เสมอ

 • ตามค่าเริ่มต้น Windows จะบันทึกอิมเมจระบบไว้ให้มากที่สุดโดยอัตโนมัติเท่าที่จะมีเนื้อที่ให้ โดยจะไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่บนดิสก์สำรองข้อมูลนั้น เมื่อดิสก์เริ่มไม่มีเนื้อที่ Windows จะลบอิมเมจระบบที่เก่ากว่า คุณสามารถตั้งค่า Windows ให้เก็บอิมเมจระบบให้มากเท่าที่จะมีเนื้อที่บนดิสก์สำรองข้อมูล หรือให้เก็บเฉพาะอิมเมจระบบล่าสุดเท่านั้น คุณควรเก็บอิมเมจระบบล่าสุดไว้เสมอ ถ้าคุณกำลังบันทึกอิมเมจระบบของคุณบนตำแหน่งบนเครือข่าย คุณจะสามารถเก็บเฉพาะอิมเมจระบบล่าสุด

เมื่อต้องการดูและจัดการเนื้อที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก จัดการเนื้อที่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการสำรองข้อมูล คุณจะไม่เห็น จัดการเนื้อที่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเนื้อที่ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรองแฟ้ม ภายใต้ สำเนาสำรองแฟ้มข้อมูล ให้คลิก ดูสำเนาสำรอง

  จากนั้นคุณสามารถเลือกและลบสำเนาสำรองแฟ้มที่เก่ากว่าได้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเนื้อที่ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรองอิมเมจระบบ ภายใต้ อิมเมจระบบ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  จากนั้นคุณสามารถเลือกให้ Windows บันทึกสำเนาสำรองอิมเมจระบบที่เก่ากว่า หรือสำเนาสำรองอิมเมจระบบล่าสุด

เมื่อต้องการจัดการเนื้อที่ดิสก์สำหรับสำเนาสำรองแฟ้มที่สร้างบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าคุณมีไดรฟ์ที่มีการสำรองแฟ้มที่ทำขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบันของคุณลบสำเนาสำรองข้อมูลที่เก่ากว่าบนไดรฟ์นั้นด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดตำแหน่งที่ตั้งที่มีการบันทึกสำเนาสำรอง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสำรองแฟ้มของคุณไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่ชื่อ "E" ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกนั้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิดไดรฟ์ E

  สำเนาสำรองจะบันทึกไว้ในรูปแบบนี้ ตำแหน่งที่ตั้งสำเนาสำรอง\ชื่อคอมพิวเตอร์\Backup Set ปี-เดือน-วันที่ เวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณคือ Computer ตำแหน่งที่ตั้งสำเนาสำรองของคุณคือ E และคุณได้สำรองข้อมูลในวันที่ 2 เมษายน 2008 เวลา 16:32:00 สำเนาสำรองจะอยู่ที่ E:\Computer\Backup Set 2008-02-04 163200

  วันที่และเวลาที่แสดงในตัวอย่างนี้เป็นเวลามาตรฐานแปซิฟิก คุณอาจจำเป็นต้องปรับให้เป็นโซนเวลาของคุณ

 2. คลิกขวาที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของสำเนาสำรองที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก เปิด

 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่มีสำเนาสำรองที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ