เกิดอะไรขึ้นกับ Windows Import Video

Windows Import Video ไม่รวมอยู่ใน Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการนำเข้าวิดีโอแบบสดหรือวิดีโอที่บันทึกไว้จากวิดีโอเทปในกล้องวิดีโอระบบดิจิทัล (DV) คุณจะต้องใช้โปรแกรมวิดีโออื่นจาก Microsoft หรือจากบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้จาก Microsoft ให้ดูที่ กำลังมองหา Windows Photo Gallery ใช่หรือไม่