เนื้อหาสรุป (RSS) คืออะไร

เนื้อหาสรุป หรือที่รู้จักกันในชื่อ เนื้อหาสรุป RSSเนื้อหาสรุป XMLเนื้อหาโดยย่อ หรือ เนื้อหาสรุปเว็บ จะประกอบด้วยเนื้อหาที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเผยแพร่โดยเว็บไซต์ และมักจะนำมาใช้กับเว็บไซต์ข่าวสารและสมุดบันทึกบนเว็บ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลชนิดอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงรูปภาพ แฟ้มเสียง หรือวิดีโอ Internet Explorer สามารถค้นพบและแสดงเนื้อหาสรุปในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครใช้งานเนื้อหาสรุปเพื่อตรวจหาและดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถดูได้ในภายหลัง นอกจากนี้ เมื่อคุณเพิ่ม Web Slice ลงในแถบรายการโปรดของคุณ คุณได้สมัครใช้งานเนื้อหาสรุปที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ