โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปทำให้ใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกัน นอกจากคุณให้สิทธิแก่บุคคลเหล่านั้นในการทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ด้วย Windows รุ่นนี้ โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่มีโฮมกรุ๊ปบนเครือข่ายในบ้านของคุณ ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว คุณสามารถเข้าร่วมได้ หลังจากคุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป คุณสามารถเลือกไลบรารีที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันเฉพาะบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากการใช้ร่วมกัน และคุณสามารถใช้ไลบรารีเพิ่มเติมร่วมกันได้ในภายหลัง คุณสามารถช่วยป้องกันโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

การใช้โฮมกรุ๊ปเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้าน แต่ยังมีวิธีอื่นในการดำเนินการนี้อีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อควรทราบของการใช้แฟ้มร่วมกัน

หมายเหตุ

  • คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows 7 อยู่เพื่อเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

  • โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานเฉพาะบนเครือข่ายในบ้าน

  • โฮมกรุ๊ปไม่ส่งข้อมูลใดๆ ไปยัง Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล แบบออนไลน์

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับ 'โฮมกรุ๊ป' ให้ไปที่คุณลักษณะ Windows 7 โฮมกรุ๊ป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'โฮมกรุ๊ป' ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ป: การเชื่อมโยงที่แนะนำ