เซนเซอร์คืออะไร

เซนเซอร์คือคอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อม และอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ แล้วเก็บหรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณในงานประจำวัน หรือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ของคุณ

เซนเซอร์มีสองชนิดคือ

  • เซนเซอร์ที่มีอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเชื่อมต่อแบบผ่านสายหรือแบบไร้สาย

บางตัวอย่างของเซนเซอร์ที่มีเซนเซอร์ตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ตัวรับ GPS สามารถตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นโปรแกรมจะสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภัตตาคารใกล้เคียง หรือเส้นทางการขับขี่ไปยังจุดหมายปลายทางถัดไปของคุณ เซนเซอร์แสงที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์สามารถตรวจหาแสงในสภาพแวดล้อม แล้วปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อให้สอดคล้องกันได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เซนเซอร์มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ให้ดูที่ เซนเซอร์มีผลต่อความเป็นส่วนตัวของฉันอย่างไร