Windows ของแท้คืออะไร

Windows ของแท้คือ Windows ชุดที่ได้รับอนุญาตและเผยแพร่โดย Microsoft ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ Windows ของแท้ คุณสามารถขอรับการปรับปรุงล่าสุดจาก Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows ของแท้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows ของแท้