'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' กับ 'ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows' แตกต่างกันอย่างไร

แม้ว่าชื่อทั้งสองจะคล้ายกันและเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล แต่ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล' กับ 'ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows' ถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

การใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่อยู่ระยะไกล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณจากที่บ้านได้ คุณจะสามารถเข้าใช้โปรแกรม แฟ้ม และทรัพยากรบนเครือข่ายทั้งหมดได้ราวกับว่ากำลังนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในที่ทำงาน ขณะที่คุณเชื่อมต่ออยู่ บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งระยะไกลนั้นจะมองเห็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์ระยะไกลว่างเปล่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' ให้ดูที่ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

การใช้ 'ความช่วยเหลือระยะไกล' เพื่อเสนอหรือรับความช่วยเหลือจากระยะไกล ตัวอย่างเช่น เพื่อนคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์หรือแสดงวิธีการบางอย่างให้คุณเห็น คุณยังสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วยวิธีการเดียวกัน ทั้งสองกรณีนี้ ทั้งคุณและอีกฝ่ายจะเห็นหน้าจอแบบเดียวกัน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้ผู้ช่วยเหลือควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกับคุณได้ คุณทั้งสองจะสามารถควบคุมเมาส์ได้ทั้งคู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ความช่วยเหลือระยะไกล' ให้ดูที่ 'ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows' คืออะไร