สิ่งที่มีอยู่ใน Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) เป็นการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับ Windows 7 นอกจากนี้ SP1 ยังมีการปรับปรุงใหม่ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะและบริการต่างๆ ใน Windows 7 เช่น ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นเสียง HDMI การพิมพ์โดยใช้ตัวแสดง XPS และการคืนค่าโฟลเดอร์ก่อนหน้าใน Windows Explorer หลังจากเริ่มต้นระบบใหม่

การติดตั้ง SP1 ช่วยให้ Windows 7 ทันสมัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับ SP1 ให้ดูที่ การเรียนรู้วิธีติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

หมายเหตุ

  • สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Service Pack ให้ไปที่เว็บเพจ ศูนย์ Service บนเว็บไซต์ Windows

  • สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับ SP1 เช่น บันทึกย่อประจำรุ่นและคำแนะนำในการปรับใช้ SP1 ให้ไปที่เว็บเพจ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Windows 7 Service Pack 1 บนเว็บไซต์ Microsoft TechNet