มีอะไรใหม่เกี่ยวกับเดสก์ท็อปของ Windows

คุณลักษณะใหม่ในเดสก์ท็อปของ Windows ช่วยให้สามารถจัดระเบียบและจัดการหน้าต่างหลายๆ บานได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสลับไปมาระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่ได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้คุณสามารถให้ความสนใจกับโปรแกรมหรือแฟ้มที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ คุณลักษณะใหม่อื่นๆ จะช่วยคุณในการเพิ่มรูปแบบส่วนบุคคลลงในเดสก์ท็อปของคุณ

การจัดชิด

คุณสามารถใช้ 'จัดชิด' เพื่อจัดเรียงและปรับขนาดของหน้าต่างบนเดสก์ท็อปด้วยการเคลื่อนไหวเมาส์อย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ 'จัดชิด'คุณจะสามารถจัดแนวหน้าต่างที่ด้านข้างของเดสก์ท็อป ขยายหน้าต่างเหล่านั้นในแนวตั้งจนสุดความสูงของหน้าจอ หรือขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุดจนเต็มเดสก์ท็อปได้ 'จัดชิด' มีประโยชน์เมื่อ เปรียบเทียบเอกสารสองฉบับ คัดลอกหรือย้ายแฟ้มระหว่างหน้าต่างสองบาน ขยายหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ให้ใหญ่สุด หรือขยายเอกสารที่มีขนาดยาวเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นและมีการเลื่อนเอกสารน้อยลง

รูปภาพของหน้าต่างที่จัดชิดครึ่งหนึ่งของเดสก์ท็อป
ลากหน้าต่างไปยังด้านข้างของเดสก์ท็อปเพื่อขยายหน้าต่างให้มีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของหน้าจอ

เมื่อต้องการใช้ 'จัดชิด' ให้ลากแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างที่เปิดอยู่ไปยังด้านข้างของเดสก์ท็อปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อจัดแนวหน้าต่างกับด้านนั้น หรือลากไปยังด้านบนสุดของเดสก์ท็อปเพื่อขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด เมื่อต้องการขยายหน้าต่างในแนวตั้งโดยใช้ 'จัดชิด' ให้ลากขอบด้านบนของหน้าต่างไปที่ด้านบนสุดของเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "จัดชิด" ใน Help and Support

Shake

การใช้ Shake ช่วยให้คุณสามารถย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดบนเดสก์ท็อป ยกเว้นหน้าต่างที่คุณกำลังให้ความสนใจอยู่ ให้เล็กสุดได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่คลิกแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างที่คุณต้องการให้เปิดไว้ แล้วลาก (หรือ สั่น) หน้าต่างไปมาอย่างรวดเร็ว หน้าต่างอื่นๆ ที่เปิดอยู่จะถูกย่อเล็กสุดทันที

รูปภาพของลักษณะพิเศษ Shake เพื่อย่อหน้าต่างให้เล็กสุด
สั่นหน้าต่างเพื่อย่อหน้าต่างอื่นๆ ทั้งหมดให้เล็กสุด

เมื่อต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุด ให้สั่นหน้าต่างที่เปิดอยู่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การย่อหน้าต่างบนเดสก์ท็อปให้เล็กสุดโดยใช้ Shake

Peek

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ Peek เพื่อแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องย่อหน้าต่างทั้งหมดของคุณให้เล็กสุด หรือแสดงตัวอย่างหน้าต่างที่เปิดอยู่ด้วยการชี้ไปที่ปุ่มของหน้าต่างนั้นบนแถบงาน

แสดงทั้งหมด

การมองที่เดสก์ท็อป

ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ได้ย้ายไปอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของแถบงานซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับปุ่ม เริ่ม ช่วยให้สามารถคลิกหรือชี้ไปที่ปุ่มได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทำให้เมนูเริ่มเปิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกจากการคลิกปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป เพื่อไปที่เดสก์ท็อปแล้ว คุณยังสามารถแสดงหรือมองที่เดสก์ท็อปแบบชั่วคราวได้ด้วยการเพียงแค่ชี้ไปที่ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป เมื่อคุณชี้ไปที่ปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป ที่ตำแหน่งท้ายสุดของแถบงาน หน้าต่างใดๆ ที่เปิดอยู่จะเลือนหายไปจากมุมมองเพื่อแสดงให้เห็นเดสก์ท็อป เมื่อต้องการให้หน้าต่างปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้เลื่อนเมาส์ออกจากปุ่ม แสดงเดสก์ท็อป

รูปภาพของหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ถูกย่อให้เล็กสุดชั่วคราว
ดูเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็วโดยใช้ Peek

การดำเนินการนี้จะมีประโยชน์สำหรับการดูโปรแกรมเบ็ดเตล็ดในเดสก์ท็อปอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อคุณไม่ต้องการย่อหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดให้เล็กสุด แล้วต้องคืนค่าหน้าต่างเหล่านั้นในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปชั่วคราวโดยใช้ Peek

การมองที่แฟ้มที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อป

คุณยังสามารถใช้ Peek เพื่อดูหน้าต่างอื่นๆ ที่เปิดอยู่อย่างคร่าวๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนจากหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ไปยังหน้าต่างเหล่านั้น

รูปภาพของเดสก์ท็อปที่มีการเน้นหนึ่งหน้าต่างที่เปิดอยู่
มองหน้าต่างที่เปิดอยู่โดยใช้รูปขนาดย่อบนแถบงาน

ชี้ไปที่ปุ่มโปรแกรมบนแถบงานที่มีแฟ้มที่เปิดอยู่ การแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อของแฟ้มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้นเหนือแถบงาน คุณสามารถชี้ไปที่รูปขนาดย่อเพื่อแสดงตัวอย่างเนื้อหาของหน้าต่างนั้น และหน้าต่างอื่นๆ ที่เปิดอยู่ทั้งหมดบนเดสก์ท็อปจะเลือนหายไปเพื่อให้มองเห็นเฉพาะหน้าต่างที่คุณกำลังแสดงตัวอย่างอยู่ เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างที่คุณกำลังแสดงตัวอย่างอยู่ ให้คลิกรูปขนาดย่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแสดงตัวอย่างหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปโดยใช้ Peek

โปรแกรมเบ็ดเตล็ด

Windows Sidebar ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows รุ่นนี้ แต่คุณจะสามารถแสดงโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ตำแหน่งใดก็ได้บนเดสก์ท็อปของคุณ และใช้คุณลักษณะ Peek เพื่อดูโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปของคุณชั่วคราวโดยไม่ต้องปิดหรือย่อหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ให้เล็กสุด

รูปภาพของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป
โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปของคุณ ให้ค้นหาคำว่า "โปรแกรมเบ็ดเตล็ด" ใน Help and Support

พื้นหลังของเดสก์ท็อป

พื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพเพียงรูปเดียวอีกต่อไป ด้วย Windows 7 คุณสามารถแสดงการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพแทนได้ ชุดรูปแบบของ Windows บางชุดจะมีการนำเสนอภาพนิ่ง หรือคุณสามารถสร้างการนำเสนอภาพนิ่งของคุณเองจากคอลเลกชันรูปภาพส่วนบุคคลของคุณได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นหลังการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

หมายเหตุ

  • คุณลักษณะใหม่ของเดสก์ท็อปบางคุณลักษณะอาจไม่มีใน Windows 7 บางรุ่น ตัวอย่างเช่น Peek, Shake และพื้นหลังการนำเสนอภาพนิ่ง ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 7 Home Basic หรือ Windows 7 Starter คุณสามารถค้นหาว่าคุณมี Windows 7 รุ่นใดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยการเปิด 'ระบบ' ใน 'แผงควบคุม' เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ ของ Aero และคุณลักษณะที่สนับสนุนใน Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional และ Windows 7 Ultimate ให้ดูที่ ประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป Aero คืออะไร

    เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  • เมนูเริ่มและแถบงานได้รับการออกแบบใหม่เพื่อแสดงคุณลักษณะใหม่บางประการด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ มีอะไรใหม่เกี่ยวกับเมนูเริ่ม และ มีอะไรใหม่เกี่ยวกับแถบงานของ Windows 7