ประโยชน์ของการเชื่อมโยงรหัสออนไลน์ของฉันกับบัญชีผู้ใช้ Windows ของฉันคืออะไร

ถ้าคุณมีบัญชีออนไลน์ เช่น บัญชีอีเมล คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีนั้นกับบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณได้ การเชื่อมโยงบัญชีเหล่านี้ทำให้คุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • บุคคลอื่นสามารถใช้แฟ้มร่วมกับคุณได้ในโฮมกรุ๊ปโดยใช้รหัสออนไลน์ของคุณแทนการสร้างบัญชีผู้ใช้ Windows สำหรับคุณบนคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น

 • คุณสามารถใช้รหัสออนไลน์ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายได้ เช่น การเข้าถึงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่บ้านจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน

การเชื่อมโยงบัญชีของคุณเป็นกระบวนการที่มีสองส่วน ส่วนแรกคือ คุณต้องเพิ่มตัวให้บริการรหัสออนไลน์ของคุณ จากนั้นคุณต้องเชื่อมโยงรหัสออนไลน์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Windows

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในการใช้แฟ้มร่วมกันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฮมกรุ๊ป ให้ค้นหาคำว่า "โฮมกรุ๊ป" ใน Help and Support

 • ความสามารถในการเชื่อมโยงรหัสออนไลน์กับบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณไม่ได้รวมอยู่ใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการเพิ่มตัวให้บริการรหัสออนไลน์

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อไปยังโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

 2. คลิก เชื่อมโยงรหัสออนไลน์

 3. คลิก เพิ่มตัวให้บริการรหัสออนไลน์

 4. คลิกผู้ให้บริการรหัสออนไลน์ของคุณจากรายการ แล้วทำตามคำแนะนำ

เมื่อต้องการเชื่อมโยงรหัสออนไลน์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Windows

 1. เปิด 'บัญชีผู้ใช้' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว (หรือคลิก บัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อไปยังโดเมนเครือข่าย) แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้

 2. คลิก เชื่อมโยงรหัสออนไลน์

 3. ถัดจากตัวให้บริการรหัสออนไลน์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้คลิก เชื่อมโยงรหัสออนไลน์

 4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับรหัสออนไลน์ แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แฟ้มร่วมกัน ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น