แผงสัมผัสและการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสแตกต่างกันอย่างไร

แผงสัมผัสคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้นิ้วมือของคุณเลื่อนตัวชี้บนหน้าจอ แล็ปท็อปบางเครื่องจะมีแผงสัมผัสอยู่ใกล้แป้นพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แผงสัมผัส ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ภาพประกอบของแล็ปท็อปที่มีแผงสัมผัส
แล็ปท็อปที่มีแผงสัมผัส

การป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสคือคุณลักษณะที่ทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสของนิ้วมือคุณ เมื่อต้องการใช้การป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัส คุณต้องมีฮาร์ดแวร์เฉพาะ ถ้าการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้นิ้วเลื่อนตัวชี้บนหน้าจอ เลือกวัตถุ และเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัส ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัส