ฉันสามารถค้นหารหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของฉันได้ที่ไหน

ถ้าคุณเคยลืมรหัสผ่านโฮมกรุ๊ปของคุณ คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการเปิด 'โฮมกรุ๊ป' ใน 'แผงควบคุม' บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโฮมกรุ๊ป โดยทำดังนี้

  1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

  2. คลิก ดูหรือพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป

หมายเหตุ

  • หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามพิมพ์รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือกรหัสผ่าน คลิกขวาที่รหัสผ่านนั้น แล้วคลิก คัดลอก เปิดเอกสารหรือข้อความอีเมลใหม่ คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง แล้วคลิก วาง พิมพ์เอกสารหรือข้อความอีเมล

    • พิมพ์รหัสผ่านลงในเอกสารหรือข้อความอีเมลใหม่ จากนั้นสั่งพิมพ์หรือเขียนรหัสผ่านลงในกระดาษ เพื่อรักษาให้ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัย คุณไม่ควรให้รหัสผ่านของคุณหรือเก็บไว้ในที่ที่บุคคลอื่นสามารถเห็นได้

    • ตั้งค่าให้ Internet Explorer 8 เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นชั่วคราว จากนั้นให้ลองพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ให้ดูที่ การเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ