เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย (HAV) เมื่อฉันพยายามใช้ Windows XP Mode และ Windows Virtual PC

สิ่งสำคัญ

  • ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2014 เป็นต้นไป การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Windows XP และ Windows XP Mode จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงที่ช่วยปกป้องพีซีของคุณ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณยังคงใช้ Windows XP หรือใช้ Windows XP Mode บนพีซี Windows 7 ต่อไปหลังจากที่การสนับสนุนสิ้นสุดลง พีซีของคุณอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการติดไวรัสได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยปกป้องพีซี Windows 7 ของคุณให้ปลอดภัยภายหลังจากการสนับสนุนสิ้นสุดลง เราขอแนะนำให้คุณใช้ Windows XP Mode ในกรณีที่พีซีของคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุน Windows XP

ถ้าคุณกำลังพยายามใช้ Windows XP Mode และ Windows Virtual PC บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย (HAV) ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่สามารถเริ่มการทำงานของ Windows Virtual PC ได้ เนื่องจากการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วยถูกปิดใช้งาน

  • ไม่สามารถเริ่มการประมวลผลโฮสต์ของ Windows Virtual PC ได้ ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Windows Virtual PC ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่สนับสนุนการจำลองเสมือนแบบใช้ฮาร์ดแวร์ช่วย

มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานในการเอาความต้องการด้าน HAV สำหรับการใช้ Windows XP Mode และ Windows Virtual PC ใน Windows 7 ออก

หมายเหตุ

  • คุณควรติดตั้งการปรับปรุงนี้ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน HAV เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุน Windows XP Mode และ Windows Virtual PC แล้วดาวน์โหลดและเรียกใช้ Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool

  • การปรับปรุงนี้นำไปใช้ได้กับ Windows XP Mode และ Windows Virtual PC (และเครื่องเสมือนอื่นๆ ที่ใช้ Windows XP Service Pack 3) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เท่านั้น อย่าใช้การปรับปรุงนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอื่นร่วมด้วย

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงทางออนไลน์ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ดังนี้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุน HAV แต่มีการปิด HAV ไว้ เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้ในโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแทนการติดตั้งการปรับปรุง ขั้นตอนในการดำเนินการนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต BIOS สำหรับตัวอย่างคำแนะนำในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับการสนับสนุน Windows XP Mode และ Windows Virtual PC

คำเตือน

  • กรุณาระวังเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ส่วนติดต่อ BIOS ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง และเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ BIOS: คำถามที่ถามบ่อย

รหัสบทความ: MSW700075