เหตุใดฉันจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคอมโพเนนต์ระบบขาดหายขณะติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

ขณะติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1) คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

"การติดตั้ง Service Pack ไม่สามารถดำเนินการต่อได้"

"คอมโพเนนต์ระบบอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ Service Pack ต้องใช้ขาดหายไป"

ปัญหานี้มักเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นเพื่อกำหนดการติดตั้ง Windows 7 เองและนำคอมโพเนนต์ระบบบางรายการออก หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้ง Windows 7 ใหม่ แล้วลองติดตั้ง Windows 7 SP1 อีกครั้ง

การติดตั้ง Windows 7 ใหม่

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณดาวน์โหลด Windows 7 ให้เรียกดูแฟ้มการติดตั้งที่คุณดาวน์โหลดมา แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้ม

  • ถ้าคุณมีแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ให้ใส่ดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าตัวติดตั้งไม่เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ดีวีดีไดรฟ์เพื่อเปิดแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
  • หากคุณดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้ง Windows 7 มาไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ ให้เสียบไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมติดตั้งควรเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มต้น ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ แล้วคลิกสองครั้งที่ setup.exe
 2. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. คลิก รับการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง

 4. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก ปรับรุ่น เพื่อเริ่มการปรับรุ่น คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

 6. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows 7 ให้เสร็จสมบูรณ์