สาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พบมากที่สุดเกิดจากไม่ได้ต่อสายเคเบิล หรือจากการที่เราเตอร์หรือโมเด็มทำงานไม่ถูกต้อง อันดับแรก ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' เพื่อดูว่าสามารถช่วยวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนเครือข่ายในพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วคลิก แก้ไขปัญหา

หากการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายใน Windows

หากขั้นตอนดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทั้งหมดได้เชื่อมต่อแล้ว (ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มของคุณได้เชื่อมต่อกับหัวต่อสายโทรศัพท์หรือจุดต่อสายเคเบิลที่ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์)

 2. เริ่มการทำงานโมเด็มของคุณใหม่ จากนั้นเริ่มการทำงานเราเตอร์ของคุณใหม่ ถอดสายไฟออกจากโมเด็มและเราเตอร์ หลังจากไฟสัญญาณทั้งหมดบนอุปกรณ์ดับลง ให้รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วต่อโมเด็มและเราเตอร์กลับคืน โมเด็มบางรุ่นมีการสำรองแบตเตอรี่ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟสัญญาณดับลง สำหรับโมเด็มชนิดนี้ ให้กดและปล่อยปุ่ม Reset อย่างรวดเร็ว หากคุณไม่เห็นปุ่ม Reset ให้นำแบตเตอรี่ออกแทน

  รูปภาพของด้านหลังเราเตอร์ที่แสดงตำแหน่งของสายไฟ
  ด้านหลังของเราเตอร์ แสดงให้เห็นตำแหน่งของสายไฟ
 3. ตรวจสอบเราเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่ของเครือข่ายใน Windows Vista และ Windows 7 ทำให้เราเตอร์เครือข่ายรุ่นเก่าบางตัวไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows รุ่นดังกล่าว และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาได้ สำหรับรายการเราเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงโดยลองใช้วิธีต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบเคเบิลหรือ Digital Subscriber Line (DSL) แบบบรอดแบนด์ได้

ลองทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่

 • ตรวจสอบดูว่าสายอีเทอร์เน็ตเสียบเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่โมเด็มและที่คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง ปลายแต่ละด้านของสายอีเทอร์เน็ตจะมีลักษณะดังนี้

  ภาพประกอบของสายอีเทอร์เน็ต
  สายอีเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กำลังใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL ระหว่างหัวต่อสายโทรศัพท์กับโมเด็ม

 • ตรวจสอบสัญญาณไฟบนโมเด็มของคุณ สัญญาณไฟบางครั้งจะสามารถระบุตำแหน่งของปัญหาได้ว่าเกิดจากการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต ไฟฟ้าที่ป้อนสู่โมเด็ม หรือการเชื่อมต่อสายหรือ DSL

 • ความเสียหายของ Winsock อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

  • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนเครือข่ายในพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วคลิก แก้ไขปัญหา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ วิธีการระบุและแก้ไขการเสียหายจาก Winsock2 บนเว็บไซต์ Microsoft

 • สอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำงานได้อย่างถูกต้อง และคุณมีบัญชีผู้ใช้ของ ISP และสามารถเข้าถึงบริการของ ISP ได้

 • ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณเมื่อเร็วๆ นี้ ให้สอบถาม ISP ของคุณว่ามีการใช้ตัวกรองที่อยู่ MAC หรือไม่ ถ้ามี ISP ของคุณต้องเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ของคุณในรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ หรือฉันกำลังจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ

ลองทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเรียกเลขหมายที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงหมายเลขที่ใช้ในการเรียกที่จำเป็น (เช่น 9) และเลขหมายนั้นว่างอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อสายโทรศัพท์ใช้งานได้ เมื่อต้องการทดสอบ ให้เสียบหัวต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานได้และดูว่ามีเสียงสัญญาณการเรียกเลขหมายหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์เสียบเข้ากับหัวต่อ "สายสัญญาณ" ที่โมเด็มของคุณ ไม่ใช่หัวต่อสาย "โทรศัพท์"

 • ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ไม่ได้ชำรุดด้วยการเสียบโทรศัพท์ที่ใช้งานได้เข้ากับหัวต่อสาย "โทรศัพท์" ของโมเด็มของคุณ ถ้ามีเสียงสัญญาณการเรียกเลขหมาย แสดงว่าสายโทรศัพท์ไม่มีปัญหา

 • ถ้าคุณตั้งค่าการรับสายเรียกซ้อนไว้ ให้ลองปิดใช้งาน แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ISP ของคุณอาจยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณถ้าคุณไม่ได้โต้ตอบกับเว็บไซต์เลยในช่วงเวลาสักพักหนึ่ง ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ถ้ามีใครบางคนยกหูโทรศัพท์ในขณะที่คุณกำลังออนไลน์อยู่ อาจมีการยกเลิกการเชื่อมต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • โมเด็มแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะทำงานเฉพาะกับสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกเท่านั้น ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งสายโทรศัพท์แบบแอนะล็อกแล้ว หรือในกรณีที่คุณได้ติดตั้งสายโทรศัพท์แบบดิจิทัล ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีดิจิทัลโมเด็มหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มของคุณทำงานอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโมเด็มของคุณ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโมเด็ม

 • ติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสายสัญญาณ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสองเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายต้องเลือกการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายจะเลือกการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ถ้าการเชื่อมต่อ A มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่มีประสิทธิภาพการทำงานช้า ขณะที่การเชื่อมต่อ B ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายจะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายผ่านการเชื่อมต่อ B ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถดูเว็บไซต์ได้ ดังนั้น ไอคอนระบบเครือข่ายและไดอะแกรมเครือข่ายใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' จะรายงานว่าคุณมีเฉพาะการเชื่อมต่อท้องถิ่นเท่านั้น (ไม่มีอินเทอร์เน็ต) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการบังคับให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้การเชื่อมต่อ A ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ B แล้วลองอีกครั้ง