เหตุใดจึงไม่ได้บันทึกรายการทีวีของฉันไว้ใน Windows Media Center

ถ้ารายการทีวีใน Windows Media Center ไม่ได้บันทึก และรายการนั้นได้ออกอากาศเสร็จแล้ว ไม่มีวิธีที่จะย้อนหลังกลับไปและบันทึกรายการนั้นอีกครั้ง แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการบันทึกเช่นนี้อีกในอนาคต

ถ้ารายการที่ไม่ได้บันทึกนั้นจะออกอากาศอีกในเวลาอื่น คุณสามารถจัดกำหนดการบันทึกใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลารายการทีวีที่จะบันทึก ให้ดูที่ การบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่อาจทำให้การบันทึกรายการทีวีล้มเหลว

แสดงทั้งหมด

มีข้อขัดแย้งในการบันทึก

ถ้าคุณมีการบันทึกที่กำหนดไว้เกินกว่าเครื่องรับสัญญาณทีวีที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในเวลาที่กำหนด Media Center จะแจ้งให้คุณทราบว่าจะเกิดข้อขัดแย้งในการบันทึก และคุณสามารถทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนั้น

ถ้าขณะที่จะเกิดข้อขัดแย้งในการบันทึก คุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ Media Center จะพยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนั้นเอง ถ้าเป็นไปได้ Media Center จะค้นหาวันที่และเวลาอื่นของรายการใดรายการหนึ่ง แล้วปรับกำหนดการบันทึกเพื่อบันทึกทั้งสองรายการ ไม่เช่นนั้น โปรแกรมก็จะเลือกรายการที่จะบันทึก ตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้ (เรียงลำดับ)

 1. การบันทึกแบบครั้งเดียว (ไม่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์)

 2. การจัดลำดับความสำคัญซีรีส์

 3. รายการที่ได้รับการจัดกำหนดการเป็นลำดับแรก

ถ้ามีข้อขัดแย้งในการบันทึกรายการทีวีสองตอนจากการร้องขอการบันทึกซีรีส์คนละครั้งกัน Media Center จะใช้การตั้งค่าลำดับความสำคัญซีรีส์ ตัดสินว่าจะบันทึกรายการใด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าลำดับความสำคัญซีรีส์ได้ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าซีรีส์โปรดของคุณจะได้รับการบันทึกถ้ามีข้อขัดแย้ง

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว คลิก ซีรีส์ แล้วคลิก เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

 2. คลิกลูกศร ขึ้นรูปภาพของลูกศร 'ขึ้น' หรือลูกศร ลงรูปภาพของลูกศร 'ลง' เพื่อย้ายซีรีส์ที่จัดกำหนดการไว้ขึ้นหรือลงในรายการลำดับความสำคัญซีรีส์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  เมื่อคุณจัดกำหนดการของซีรีส์ใหม่ กำหนดการนั้นจะเพิ่มไว้ท้ายสุดของรายการโดยอัตโนมัติ และมีลำดับความสำคัญต่ำสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของการบันทึก ให้ดูที่ การแก้ไขข้อขัดแย้งการบันทึกใน Windows Media Center

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณมีข้อขัดแย้งในการบันทึกบ่อย ให้พิจารณาเพิ่ม เครื่องรับสัญญาณทีวี อีกเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้สามารถบันทึกรายการทีวีสองรายการที่ออกอากาศคนละช่องได้พร้อมกัน

ไม่มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์

Media Center จะไม่สามารถบันทึกรายการตามกำหนดการได้ ถ้าไม่มีเนื้อที่ว่างมากพอที่จะเก็บไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถลบรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้าบางรายการเพื่อให้มีเนื้อที่ว่างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มขีดจำกัดสำหรับรายการทีวีที่บันทึกใน Media Center หรือถ้าคุณมีฮาร์ดไดรฟ์หลายไดรฟ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ที่ Media Center เก็บรายการทีวีที่บันทึกไว้ของคุณเมื่อไดรฟ์หนึ่งเต็ม

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ ขีดจำกัดสูงสุดของทีวี ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือลดขีดจำกัดสำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ในไดรฟ์

  • ภายใต้ บันทึกบนไดรฟ์ ให้คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเลือกไดรฟ์ใหม่สำหรับให้ Media Center เก็บรายการทีวีที่บันทึกไว้

 3. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • Media Center สามารถตรวจสอบไดรฟ์หลายไดรฟ์สำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ได้ แต่จะบันทึกรายการทีวีที่บันทึกไว้ลงบนไดรฟ์เฉพาะที่ระบุใน 'ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก' เท่านั้น

 • รายการทีวีที่มีความละเอียดสูงจะใช้เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์มากกว่าการบันทึกที่มีความละเอียดมาตรฐานและจะทำให้ไดรฟ์ของคุณเต็มเร็วขึ้น

 • ถ้าเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย บางครั้งจะสามารถบันทึกรายการได้ แต่หลังจากนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างให้กับการบันทึกครั้งถัดไป เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้และการตั้งค่าอื่นๆ ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี คลิก ตัวบันทึก แล้วคลิก ค่าเริ่มต้นการบันทึก

ไม่มีสัญญาณทีวี

ถ้าคุณไม่ได้รับสัญญาณทีวีใน Media Center ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบ สายสัญญาณทีวี ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อไปยังเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง แต่คุณยังคงไม่ได้รับสัญญาณ อาจเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • สัญญาณทีวีของคุณทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากสัญญาณจากผู้ให้บริการทีวีของคุณไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว ซึ่งในกรณีดังกล่าวคุณอาจจะต้องยกเลิกหรือจัดกำหนดเวลาการบันทึกใหม่จนกว่าสัญญาณจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ถ้าคุณมีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับสัญญาณทีวีของคุณ ให้ดูที่ การดูทีวีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

 • เครื่องรับสัญญาณทีวีไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง โปรแกรมควบคุม รุ่นล่าสุดของเครื่องรับสัญญาณทีวีไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 • Media Center มีปัญหาทางเทคนิค ถ้า Media Center ไม่สามารถตรวจพบสัญญาณทีวีเพื่อบันทึก แต่ทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ลองเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คอมพิวเตอร์ของคุณถูกปิดหรือแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปหมด

Media Center ยังคงสามารถบันทึกรายการทีวีได้ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ไฮบริดสลีป หรือไฮเบอร์เนตก็ตาม แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณปิดอยู่ในช่วงของการบันทึกตามกำหนดการ รายการดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึก

ถ้าคุณกำลังบันทึกรายการทีวีลงบนแล็ปท็อป การบันทึกตามกำหนดการจะยังคงบันทึกต่อแม้ว่าแล็ปท็อปอยู่ในโหมดสลีป ไฮบริดสลีป หรือไฮเบอร์เนตก็ตาม และทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ถ้าพลังงานจากแบตเตอรี่หมด การบันทึกนั้นก็จะหยุด

Media Center ไม่พบช่องที่ต้องการ หรือบันทึกผิดช่อง

Media Center อาจพบข้อผิดพลาดเมื่อมีการเปลี่ยนช่องเพื่อเริ่มการบันทึกรายการ หรือเพียงแค่บันทึกผิดช่อง ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทั่วไปที่พบได้บ่อยขึ้น ถ้าสัญญาณทีวีของคุณส่งผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนช่องบนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • สายควบคุม IR (อินฟราเรด) บนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าสายควบคุมอินฟราเรดที่อยู่ข้างหน้ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ Media Center จะไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ให้เปลี่ยนช่องได้

 • ความเร็วในการเปลี่ยนช่องทีวีของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ถ้ามีการเลือกความเร็วในการเปลี่ยนช่องไม่ถูกต้อง อาจเป็นเพราะกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ได้รับสัญญาณเพียงสองในสามของหมายเลขช่องที่ Media Center ส่งให้ ทำให้เปลี่ยนช่องที่เป็นสองหลักแทนสามหลัก คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณทีวีของคุณได้อีกครั้ง แล้วเลือกความเร็วอื่นในการเปลี่ยนช่อง

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี คลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี แล้วทำตามคำแนะนำ

 • Media Center จะพยายามเปลี่ยนไปหาช่องที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจบริการทีวี ถ้าคุณไม่ได้ใช้กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ อาจไม่มีการซิงค์กับ Media Center ทำให้ Media Center บันทึกผิดช่อง คุณสามารถซ่อนช่องที่ไม่ต้องการใน Media Center ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกช่องที่คุณไม่ได้รับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงช่องที่ซ่อนซึ่งคุณรับอยู่ได้ เพื่อให้ Media Center สามารถเข้าถึงช่องดังกล่าว

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทีวีรายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขช่องสัญญาณ

  2. ให้เลื่อนผ่านรายการและค้นหาช่องที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละช่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของช่อง แล้วคลิก บันทึก

   เมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ช่องจะปรากฎใน 'รายการแนะนำ' เมื่อมีการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ช่องก็จะไม่ปรากฎ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์และได้รับข้อความบนหน้าจอ คุณจะต้องใช้รีโมทคอนโทรลของกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ดำเนินการก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนช่องใน Media Center ได้

สาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่มีการบันทึกรายการ

 • 'รายการแนะนำ' ล้าสมัย Media Center จะปรับปรุง 'รายการแนะนำ' โดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูล 'รายการแนะนำ' ล่าสุดด้วยตนเอง

  • ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี คลิก รายการแนะนำ คลิก รับรายการแนะนำล่าสุด แล้วคลิก ตกลง

   จะมีการแจ้งให้คุณทราบเมื่อ 'รายการแนะนำ' มีการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'รายการแนะนำ' ให้ดูที่ การใช้ 'รายการแนะนำ' ใน Windows Media Center

 • มีข้อจำกัดของรายการที่ระบุ ถ้าผู้ออกอากาศกำหนดข้อจำกัดที่ห้ามไม่ให้มีการบันทึกรายการ Media Center จะไม่สามารถบันทึกรายการดังกล่าวได้

 • คุณเก็บรายการในซีรีส์ถึงจำนวนขีดจำกัดแล้ว ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะเก็บรายการต่างๆ ของซีรีส์ทีวีที่บันทึกไว้เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เก็บได้ แต่ถ้ารายการจากซีรีส์ที่ระบุไม่สามารถบันทึกได้สำเร็จ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณสำหรับซีรีส์นั้น

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แล้วคลิก ซีรีส์

  2. คลิกที่ชื่อของซีรีส์ แล้วคลิก การตั้งค่าซีรีส์ เพื่อดูและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของซีรีส์ที่ระบุ

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเหตุใดรายการจึงไม่ถูกบันทึก คุณสามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกได้

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ ทีวี คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แล้วคลิก ประวัติ

 2. คลิก เรียงลำดับตามวันที่เรียงลำดับตามสถานะ หรือ เรียงลำดับตามชื่อเรื่อง เพื่อจัดระเบียบรายการ

  สถานะของแต่ละรายการจะแสดงไว้ถัดจากชื่อเรื่อง

  ให้คลิกที่ชื่อเรื่องของรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานะการบันทึก

หมายเหตุ

 • ต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแอนะล็อกหรือดิจิทัล จึงจะสามารถเล่นหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวี หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ