เหตุใดความแรงของสัญญาณไร้สายของฉันต่ำ

ถ้าเครือข่ายไร้สายมีคุณภาพสัญญาณต่ำ การถ่ายโอนข้อมูลบนเครือข่ายจะทำได้ช้า หรืออาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเครือข่ายได้ ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับความแรงของสัญญาณไร้สายที่ความแรงต่ำ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ไกลจากเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายมากเกินไป

  ย้ายคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใกล้กับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานมากกว่านี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบพกพา ให้ลองย้ายเครื่องไปมาเพื่อหาช่วงของสัญญาณแบบไร้สายและตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะใช้คอมพิวเตอร์

  ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ใกล้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานได้มากไปกว่านี้ ให้พิจารณาถึงการซื้อและติดตั้งเสาอากาศภายนอกสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของคุณ มีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถติดเสาอากาศภายนอกได้ ซึ่งจะช่วยให้รับสัญญาณได้ดีกว่าการใช้เสาอากาศที่มีอยู่ภายในเครื่อง ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายเพื่อดูว่าคุณจะสามารถติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติมได้หรือไม่

 • จุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่หรือทำงานไม่ถูกต้อง

  ให้ลองทำสองสิ่งดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดจุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แล้ว และไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายยังสว่างอยู่

  • ตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่ด้วยการปิดเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งาน และรออย่างน้อย 10 วินาที จากนั้นจึงเปิดใหม่

  ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจุดเข้าใช้งานหรือไม่ได้จัดการเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 • มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

  ในกรณีที่คุณมีฮาร์ดแวร์เครือข่ายแบบ 802.11b หรือ 802.11g อุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ความถี่เดียวกันนี้จะรวมถึงเตาไมโครเวฟและโทรศัพท์แบบไร้สาย ถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแบบ 802.11a จะใช้คลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตซ์ โทรศัพท์แบบไร้สายบางชนิดใช้คลื่นความถี่เดียวกันนี้เช่นกัน จึงอาจก่อให้เกิดคลื่นแทรกระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย

  ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถลองทำสองสิ่งดังนี้

  • ถ้ามีอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาอยู่ใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปิดอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว หรือย้ายให้อยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ให้มาก

  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานเพื่อใช้ช่องสัญญาณแบบไร้สายที่ต่างกัน หรือตั้งค่าช่องสัญญาณให้มีการเลือกโดยอัตโนมัติถ้ามีการตั้งค่าไปยังหมายเลขช่องสัญญาณที่กำหนดไว้ตายตัว ในบางครั้งช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายอาจมีความคมชัดมากกว่าช่องอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณสามารถใช้ช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11 ได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องสัญญาณแบบไร้สาย

 • เครือข่ายที่คุณกำลังค้นหาถูกตั้งค่าไม่ให้ออกอากาศชื่อเครือข่าย (SSID)

  เราเตอร์และจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายสามารถตั้งค่าไม่ให้ออกอากาศชื่อเครือข่ายได้ ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถตรวจพบว่าเครือข่ายอยู่ในช่วงหรือไม่ (เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย) เว้นแต่ว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าวก่อนหน้านี้ หรือคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยตนเองโดยใช้รหัสชุดบริการ (SSID) เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่มีการกระจายข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย' โดยคลิกที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

  2. คลิก เครือข่ายที่ไม่ได้ตั้งชื่อ แล้วพิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

   เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครือข่ายของคุณ และพร้อมเชื่อมต่อในครั้งต่อไปเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในช่วงของเครือข่าย